0

Các bước khi thực hiện testing 1 dự án phần mềm: Test Design

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Testing là đưa ra lời khuyên rõ ràng về chất lượng và rủi ro theo cách mà tất cả các bên tham gia có thể tin tưởng vào sản phẩm. Để có thể làm điều này, Tester phải thu thập thông tin về hành vi của hệ thống. Một trong những công cụ chính trong việc thu thập thông tin là thực hiện các Testcases. Kết quả của những trường hợp này cung cấp thông tin về hành vi của hệ thống. Câu hỏi chính đặt ra là: Testcases nào? Bao nhiêu testcases? Và làm thế nào chúng ta có được những case này? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu về Test Design Test Design là gì? Test Design đảm bảo tất cả các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng thông qua một loạt các thủ tục kiểm tra, nhằm đáp ứng những yêu cầu cần thiết, mong muốn của khách hàng. Test Design nên bắt đầu vào thời điểm yêu cầu hệ thống đã được phê duyệt và có cơ sở. Test Design luôn được thay đổi trong các vòng lặp phát triển hệ thống. Trước tiên chúng ta phải xét đến các giai đoạn Kiểm thử:

 • Kiểm thử Bảo mật
 • Kiểm thử Hiệu suất
 • Kiểm thử Khả năng sử dụng
 • Kiểm thử Khả năng tương thích
 • Kiểm thử Chức năng ... Và các giai đoạn thử nghiệm khác

Sau đó chúng ta xem xét kế hoạch Kiểm thử, để hiểu được bối cảnh và framework. Để vạch ra các Task kiểm thử liên quan đến Test Design, chúng ta phải tự đặt ra những câu hỏi sau:

 • Test những gì? Điều này cần được ghi lại trong giai đoạn lập Test Design vì vậy tất cả những gì chúng ta phải làm là xem lại kế hoạch Test của chúng ta.

 • Khi nào nên tiến hành các quy trình Test? Như đã nêu quy trình Test phải được phát triển ngay khi các yêu cầu được chấp thuận. Test case có độ ưu tiên cao hơn cần được hoàn thành trước. Ngoại lệ duy nhất đối với quy tắc này là các chức năng tiền trỏ, vì chúng được chạy sớm mặc dù có ưu tiên.

 • Làm thế nào để thiết kế được Quy trình Test? Không có giải pháp duy nhất để test toàn bộ hệ thống, thay vào đó là test từng phần của hệ thống và mỗi phần được tích hợp, phân tích và sau đó sử dụng các cách test phù hợp và hiệu quả nhất cho từng phần.

 • Ai là người nên phát triển Test? Một khi chúng ta đã xác định khi nào, cái gì và làm thế nào để test, cần phải làm rõ là ai nên chịu trách nhiệm cho các TH test khác nhau.

 • Chúng ta sẽ sử dụng loại kỹ thuật kiểm tra nào? Kiểm thử hộp đen hoặc hộp trắng ?

 • Kiểm thử nào nên được tự động?

 • Những loại dữ liệu Test nào là cần thiết?

 • Template quy trình test được chấp nhận càng sớm càng tốt Điều này nhằm đảm bảo: Tính nhất quán, Hoàn thiện, Khả năng lặp lại

Các tiêu chuẩn quy trình Test:

 • Điều này là quan trọng vì các tiêu chuẩn Test Design được ghi chép, truyền đạt và theo dõi bởi cả nhóm phát triển.
 • Những hướng dẫn này là cần thiết cho dù đó là quy trình kiểm thử manual hoặc tự động.
 • Các tiêu chuẩn cho quy trình kiểm thử manual phải bao gồm một ví dụ về mức độ chi tiết của quy trình đó.
 • Các tiêu chuẩn cho Test Design tự động khá giống với các phương pháp mã hóa tốt nhất.

Mặc dù việc duy trì và ủy thác mẫu quy trình kiểm thử là rất quan trọng, nhưng cần lưu ý rằng mẫu nên duy trì theo cách chung, bỏ qua dữ liệu kiểm thử quá cụ thể. Điều này có thể dẫn đến sự trùng lắp không cần thiết, có thể trở nên tốn kém và tốn thời gian. Số lượng các biến thể kiểm thử là vô tận, để thu hẹp số lượng các quy trình kiểm thử cần thiết, chúng ta sử dụng một số kỹ thuật thiết kế kiểm thử:

 • Phân tích chức năng Liên quan đến việc phân tích hành vi dự kiến đối với các đặc tả chức năng, sau đó tạo ra một hoặc nhiều quy trình kiểm thử cho mỗi chức năng
 • Phân vùng tương đương Xác định phạm vi của đầu vào và điều kiện ban đầu tạo ra kết quả mong đợi tương tự. Nó loại bỏ các xét nghiệm tương tự và do đó làm giảm số lượng các bài kiểm tra sẽ được kết luận.
 • Phân tích đường dẫn Được sử dụng bằng cách kiểm tra các đường dẫn nội bộ, kết nối và cấu trúc của sản phẩm và có thể được áp dụng ở hai cấp độ (dựa trên mã, kiểm tra hộp trắng trong quá trình kiểm tra đơn vị và kiểm tra chức năng / hộp đen bởi người kiểm tra hoặc người dùng, ví dụ bằng tay)
 • Giá trị ranh giới Được sử dụng chủ yếu để kiểm tra logic chỉnh sửa đầu vào, nghĩa là các kiểm tra mà các kiểm thử được sử dụng để lọc dữ liệu không hợp lệ đang hoạt động chính xác.
 • Mảng Orthogonal Cho phép phạm vi kiểm thử tối đa và mức độ kiểm tra thử thiểu, rất hữu ích khi có một lượng lớn dữ liệu đầu vào thử nghiệm hoặc sự kết hợp của dữ liệu này
 • Thử nghiệm thăm dò được sử dụng để đạt được kiến thức cần thiết để thiết kế các ca kiểm thử thích hợp và hiệu quả. Kết luận: Test Design đảm bảo tất cả các yêu cầu được đáp ứng thông qua một bộ quy trình. Sau đó, chúng ta xem lại kế hoạch kiểm thử và tự hỏi mình phải làm gì để test , khi nào kiểm tra, làm thế nào để kiểm tra và ai để kiểm tra? Làm thế nào để kiểm tra chi tiết hơn, loại kỹ thuật kiểm tra sử dụng, những dữ liệu nào chúng ta cần phải được sản xuất... Sau bước tạo Test Design, chúng ta sẽ tìm hiểu về Test Plan. Vấn đề này được trình bày ở bài sau

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.