Psychology

Psychology

Sort by: Newest posts
Avatar

Psychology of Testing

298 0 1
  • Avatar
4
Avatar

Hiệu ứng sự thật (ảo tưởng)

552 0 0
0
Avatar

Don't click this!

333 1 0
1
Avatar

Hiệu ứng Diderot và cách để vượt qua nó (hay lý do tại sao bạn dễ tiêu tiền vào những thứ không cần thiết)

830 1 0
0
Avatar

Lập trình cặp có khiến bạn ghét bạn đồng nghiệp???

164 1 0
0
Avatar

Tâm lý học - Ngành lập trình máy tính - Đưa yếu tố con người vào trong ngành kĩ thuật phần mềm

834 1 0
-2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.