+1

Cách viết Weekly Report trong kiểm thử phần mềm

Refer source : https://www.softwaretestinghelp.com/how-to-write-software-testing-weekly-status-report/

Không chỉ cần làm tốt công việc được giao mà việc viết Report lại những thứ bạn đã làm cũng quan trọng không kém. Vậy làm thế nào để viết một Report về công việc hàng tuần của bạn một cách hiệu quả và để những người khác nắm được tình trạng công việc của bạn. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé .

Ở đây tôi sẽ đưa ra một số tips. Trên thực tế Weekly Report rất quan trọng để theo dõi các vấn đề quan trọng của dự án, thành tích của dự án, công việc đang chờ xử lý và để Phân tích Milestone.

Ngay cả khi sử dụng các Báo cáo này, bạn có thể tracking được hiệu suất của team ở một mức độ nào đó. Từ Báo cáo này, chuẩn bị các đầu mục công việc có thể làm trong tương lai theo thứ tự ưu tiên và lập được các plan tiếp theo cho các tuần kế tiếp.

Vậy làm thế nào để viết được 1 Weekly Report ?

Dưới đây là một Template ví dụ bạn có thể tham khảo :

Prepared By: ( Được soạn bởi )

Project: ( Tên dự án )

Date of Preparation: ( Ngày viết Report)

Status: ( Trạng thái )

Issues ( Vấn đề )

Issues holding the QA team from delivering on schedule: (Các vấn đề khiến team QA không deliver đúng tiến độ: )

Project: ( Tên dự án )

Issue Description: ( Nội dung vấn đề )

Possible Solution: ( Giải pháp khả thi )

Issue Resolution Date: ( Ngày giải quyết vấn đề )

Issues that Management should be aware: (Các vấn đề mà cấp Quản lý cần lưu ý:)

Bạn nên mark các vấn đề này bằng màu Đỏ. Đây là những vấn đề cần sự giúp đỡ của manager để giải quyết chúng.

Còn những vấn đề không làm cho team QA deliver đúng thời hạn mà ban quản lý cần lưu ý thì nên mark lại là: màu Vàng. Bạn có thể sử dụng cùng một template để báo cáo chúng.

Project Accomplishments: (Kết quả đạt được )

Mark chúng : màu xanh . Sử dụng template dưới đây :

Project: ( Tên dự án )

Accomplishment: ( Kết quả )

Accomplishment Date: Ngày ghi kết quả

Next Week Priorities : (Task tuần tới )

Các đầu mục phải làm trong tuần tới sẽ list chúng thành 2 loại :

Pending Deliverables: ( Các công việc đang chờ xử lý )

Đánh dấu chúng bằng màu: Xanh lam: Đây là những công việc được giao trong tuần trước sẽ được phát hành sớm nhất có thể trong tuần này.

Project: ( Tên dự án )

Work Update: ( Nội dung Update cho task )

Scheduled Date: ( Ngày hẹn )

Reason for Extending: ( Lý do cho sự gia hạn time )

New Tasks: ( Task mới )

Liệt kê tất cả các task mới trong tuần tới tại đây. Bạn có thể sử dụng màu Đen cho việc này.

Project: (Tên dự án )

Scheduled Task: ( Nội dung task )

Date of Release: ( Ngày hẹn )

Defect Status : ( Trạng thái bug )

Active Defects:

Các lỗi hoạt động: Liệt kê tất cả các lỗi hoạt động ở đây với : Tên người log , Chức năng , Mức độ nghiêm trọng, Mức độ ưu tiên, Người được assign.

Closed Defects:

Liệt kê tất cả các lỗi đã được đóng với : Tên người log , Chức năng , Mức độ nghiêm trọng, Mức độ ưu tiên, Người được assign.

Test Cases:

Liệt kê tổng số các trường hợp kiểm thử đã viết ; các trường hợp kiểm thử đã pass , các trường hợp kiểm thử failed , các trường hợp kiểm thử sẽ được thực thi.

Kết luận :

Template trên sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng tổng thể về nội dung cần phải làm trong Weekly Report . Đừng bỏ qua chúng ngay cả khi người quản lý của bạn không buộc bạn phải viết những báo cáo này, chúng vẫn rất quan trọng đối với đánh giá công việc của bạn trong tương lai. Hãy tập làm quen với chúng.

Cố gắng tuân theo quy trình viết Báo cáo. Sử dụng mẫu này hoặc ít nhất là cố gắng Báo cáo nó bằng lời của riêng bạn về công việc tổng thể mà bạn có thể follow.

Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại vào bài viết tiếp theo.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.