Algorithm

Algorithm

Sort by: Newest posts
Avatar

Thuật toán NegaMax - Biến thể tối giản của MiniMax

1.7K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Cấu trúc dữ liệu B+Tree và ứng dụng trong bài toán xử lý tập có thứ tự

3.2K 15 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Ký hiệu Big O – Sử dụng toán học để đo lường hiệu quả thuật toán

2.1K 6 0
9
Avatar

Tìm hiểu thuật toán chia để trị và các ví dụ áp dụng

19.0K 5 0
12
Avatar

Giải bài toán "Arithmetic Slices" bằng quy hoạch động

267 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Stack và queue trong cấu trúc dữ liệu

17.0K 6 1
 • Avatar
6
Avatar

Giới thiệu thuật toán Kd Trees (Nearest neighbour search)

3.1K 0 0
4
Avatar

Edge-Weighted Digraph in Swift

159 0 0
5
Avatar

Tìm hiểu về các thuật toán Searching for Patterns (Naive Pattern Searching, KMP (Knuth Morris Pratt) Pattern Searching)

1.3K 3 0
4
Avatar

1 số bài toán đơn giản trên codefight

843 1 0
6
Avatar

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

4.4K 2 0
-2
Avatar

Chuyện phỏng vấn hay là về bài toán format số tiền. [Update ngày, 9/8]

3.0K 10 23
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Kỹ Thuật Phân Tích Giải Thuật

1.4K 10 0
10
Avatar

Tìm hiểu về hash table

9.1K 4 0
4
Avatar

Pigeonhole Sort

244 1 0
4
Avatar

Shunting-yard algorithm

515 0 0
2
Avatar

Áp dụng phương pháp "FAST" để giải quyết các bài toán quy hoạch động (Tiếp theo)

947 2 0
3
Avatar

Áp dụng phương pháp "FAST" để giải quyết các bài toán quy hoạch động

1.0K 3 0
4
Avatar

Tìm kiếm một từ trong văn bản theo cách nhanh nhất.

1.0K 1 0
0
Avatar

Phần 3: Tự tạo ra một đồng tiền ảo Bitcoin của mình

13.2K 11 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
20
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.