+2

Sinh viên CNTT cần biết

share
  • 15 1
  • Report
Published at Oct 8th, 9:54 AM 15 1 0 3
  • 15 1
  • Report

Loạt bài dành cho sinh viên vừa mới nhập học ngành CNTT của các trường đại học tại việt nam. Các bài viết đều rất cơ bản và sẽ giới thiệu tổng quan về các môn học sẽ học tại trường ĐH Việt Nam.

share