+3

Sinh viên CNTT cần biết

Share
  • 259 4
 Published at Oct 8th, 2018 9:54 a.m. 259 4 0 3
  • 259 4

Loạt bài dành cho sinh viên vừa mới nhập học ngành CNTT của các trường đại học tại việt nam. Các bài viết đều rất cơ bản và sẽ giới thiệu tổng quan về các môn học sẽ học tại trường ĐH Việt Nam.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.