Published at Sep 5th, 2022 4:47 a.m. 1448 34 0 6
 • 1448 34

Đây sẽ là những kiến thức tổng quan/background knowledge về backend mà mình cảm thấy rất cần thiết cho những bạn muốn đi sâu hơn, và lên trình cao hơn trong mảng backend.

Những kiến thức background không liên quan tới 1 công nghệ cụ thể nào đó như Java, dotNET hay Nodejs. Tuy nhiên sẽ áp dụng được với mọi loại công nghệ backend.

Nếu kiến thức trong chuỗi bài này có ích với bạn, please upvote series và cả những bài viết trong đó để ủng hộ mình cũng như để nhiều người biết tới hơn nhé, mình rất vui khi biết nó giúp được nhiều người 😁.

Nội dung series:

 1. TCP và UDP, kiến thức basic về mạng và internet protocol
 2. HTTPS, giao thức phổ biến để truyền tải và mã hóa thông tin, hiểu thêm về roundtrip time
 3. JWT authentication (thiên về tổng quát hơn)
 4. Database connection pooling
 5. Tổng quan về hệ thống web: Từ truyền thống tới scale to bự
 6. Cấu trúc dữ liệu yếu lược dành cho developer
 7. Upcoming: Bạn có thực sự hiểu rõ database?
 8. Upcoming: Kiến trúc thiết kế: REST, RPC, Message Queuing
 9. Upcoming: ACID trong Database, nhưng là nâng cao.
 10. ... (Viết tới đây là đứt hơi rồi các bạn)
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.