+1

Translate sách The Art of Game Design

Share
  • 191 1
 Published at thg 9 26, 2020 6:21 SA 191 1 0 3
  • 191 1

Quyển sách này quá nổi tiếng r phải ko các bạn. Mình translate bằng google và dùng cho mục đích cá nhân là chủ yếu nên không chỉnh sửa gì nhiều câu cú, hay edit kỹ lưỡng. Các bạn nào có đọc thì thông cảm cho mình nha 😄

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.