Published at Dec 25th, 2022 9:22 a.m. 146 4 0 65
  • 146 4

Để giúp các bạn có thể nâng cao trình độ tiếng Nhật, Blog này mình sẽ viết bằng tiếng Nhật.

Mục tiêu sẽ là, sử dụng Technical Document để học Tiếng Nhật. Mình sẽ cố gắng sử dụng ngữ pháp và từ vựng đơn giản nhất (tầm N4-N3) để giúp các bạn đọc nó dễ dàng hơn.

Share

CONTENTS


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.