+6

Zero-downtime deployment with Laravel Envoy

Ngày nay, khi làm việc với các ứng dụng web, chúng ta hẳn không xa lạ gì với từ khoá deploy. Bất kỳ những thay đổi nào về hệ thống dù là tính năng mới hay sửa lỗi đều được deploy lên Staging để QA test, confirm rồi deploy Production trong những trường hợp release hệ thống. Nhiều công cụ đã được ra đời để giúp chúng ta thực hiện deploy một cách dễ dàng và suôn sẻ như như Rocketeer, Capistrano, Envoy ...

Seminar số 19 sẽ giới thiệu đến các bạn công cụ Envoy, một trong những công cụ hiệu quả cho việc deploy các project Laravel lên remote server. Những kiến thức về deploy, các cách deploy hệ thống và ứng dụng Envoy trong deploy một laravel project là nội dung chính mà diễn giả Nguyễn Thanh Tùng D muốn đem đến tất cả các bạn.

Google Slide


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.