+5

[Viblo Deployment Day] My Journal With Functional Programming

Trong thời gian gần đây, khái niệm Lập Trình Hàm (functional programming) trở nên hết sức phổ biến, cùng với nó là sự đi lên của ngôn ngữ lập trình hàm như Elixir, Scala, Haskell... Lập trình hàm mang trong mình nhiều ý tưởng, concept khác lạ so với phương pháp Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) truyền thống, từ đó thể hiện rất nhiều những ưu điểm cũng như nhược điểm khác nhau. Vậy những gì làm nên sự khác biệt cho Lập Trình Hàm, tại sao nó lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy, tất cả sẽ có trong bài thuyết trình của diễn giả Nguyễn Anh Tiến.

Không chỉ là những kiến thức lý thuyết khô khan, đến với sự kiện "Deployment Day" lần này, diễn giả Nguyễn Anh Tiến cũng đã chia sẻ với chúng ta những trải nghiệm thực tế khi phát triển một web app bằng ngôn ngữ lập trình hàm Elixir và framework Phoenix.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.