0

Tìm hiểu về amazon web service [ phần 2]

Backup Files to Amazon S3 using the AWS CLI

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giúp bạn sử dụng giao diện dòng lệnh AWS (CLI) để truy cập Amazon S3. Chúng tôi sẽ làm việc này để bạn có thể dễ dàng tạo các kịch bản của riêng mình để sao lưu các tệp lên đám mây và dễ dàng truy xuất chúng khi cần thiết. Điều này sẽ làm cho quá trình sao lưu của bạn tự động hóa nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và có nhiều chương trình hơn. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xây dựng một nhiệm vụ theo lịch trình (hoặc công việc cron) để xử lý các hoạt động sao lưu của bạn

Chú ý bạn cần phải thực hiện hướng dẫn này Backing Up Your Files to Amazon S3 trước thì mới có thể thực hiện được các bước dưới đây.

Bước 1: Tạo Người dùng AWS IAM

Nhấp vào đây để mở bảng điều khiển AWS Identity and Access Management. Nhấp vào Users phía bên trái.

Click vào nút Add user

Điền đẩy đủ thông tin vào rồi click next

Chọn vào tab Attach existing policies directly

Chọn check box bên cạnh AdministratorAccess và sau đó nhấp vào Next: Review. Click vào Create user Cuối cùng download credentials.csv

Step 2: Cài đặt và cấu hình the AWS CLI

Bây giờ bạn đã có người sử dụng IAM, bạn cần cài đặt giao diện dòng lệnh AWS (CLI). Dưới đây là các hướng dẫn dựa trên loại hệ điều hành bạn đang sử dụng. Ờ đây mình cài trên hệ điều hành Mac/Linux Thực hiện theo các hướng dẫn này để cài đặt trình cài đặt kèm theo AWS CLI Mở terminal trong ubuntu và type aws configure

Step 3: Sử dụng AWS CLI với Amazon S3

Tạo một bucket mới có tên là my-first-backup-bucket-backup. Bạn type như sau

aws s3 mb s3://my-first-backup-bucket-backup

Để upload 1 file có tên là test.txt lên bucket my-first-backup-bucket-backup chúng ta dùng cú pháp sau

aws s3 cp test.txt  s3://my-first-backup-bucket-backup/

Để download file mới được gửi lên bạn chúng ta dùng cú pháp sau

aws s3 cp s3://my-first-backup-bucket-backup/test.txt ./

Để xóa file mới đầy lên mình dùng lệnh sau

aws s3 rm s3://my-first-backup-bucket-backup/test.txt

Kết luận

Chúc mừng bạn. Bạn đã thiết lập một người dùng IAM, cấu hình máy của bạn để sử dụng với giao diện dòng lệnh AWS và bạn đã học cách tạo, sao chép, truy xuất và xóa các tệp khỏi đám mây

Tham khảo Link tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.