Building an on-demand service

Bài thuyết trình của diễn giả Đỗ Trung Kiên, Logivan Lead Engineer, tại sự kiện Tech Invasion 2018 được tổ chức bởi Vietcode.org


All Rights Reserved