+7

Read and Write Data on the Web in Firebase

Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách read, writedelete data trong firebase. Bài viết này chỉ dành cho người mới đầu thôi nhé, những bạn nào master rồi thì xin góp ý giúp mình.

Để dễ hiểu mình xin lấy một ví dụ cụ thể nhé. Bài viết này sẽ giúp chúng ta lấy danh sách các quán ăn ở Đà Nẵng, sau đó mình sẽ thêm, cập nhật và xoá một quán ăn nào đó nhé. Quán ăn gồm những thông tin như sau: tên quán, địa chỉ, số điện thoại và phân loại ( ví dụ như quán bán trà sữa, bán hải sải, bán thịt nướng.....).

Okay, mình bắt đầu thôi nào!

1. Get a database reference

Để read hoặc write dữ liệu từ database, trước tiên mình cần tham chiếu đến firebase database như sau:

var database = firebase.database();

2. Reading and writing data

Mình có cấu trúc database như này nhé:

restaurant = {
  id: (auto-ID of firebase),
  name: String,
  address: String,
  phoneNumber: String,
  category: String,
}

Đọc records có trong collection

async function getRestaurants() {
 const querySnapshot = await firebase.database().collection('restaurant').get()
 return querySnapshot.data()
}

Function trên nó chưa trả về cho mình array có cấu trúc như này đâu nhé:

array = [
{ id: 'EfP6PSqfvuxvLy990zf7', name: 'Hải sản Bà Rô 1', address: '115 Lý Tử Tấn, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Vietnam', phone: '0787659363', category: 'Hải sản tươi'},
{ id: 'CJYcEhO8Owh3aC3fnCKJ', name: 'Mọi - Lẫu Nướng', address: '114 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng', phone: '0905616245', category: 'Lẩu Nướng'},
]

Các bạn có thể viết riêng một function như dưới để có thể import vào và dùng thôi:

export function getDataFromDocument(doc) {
 return {
  ...doc.data(),
  id: doc.id,
 }
}

Okay, mình chỉnh lại hàm get restaurant như sau:

export async function getRestaurants() {
 const querySnapshot = await firebase.database().collection('restaurant').get()
 return querySnapshot.docs.map(getDataFromDocument)
}

Thêm, cập nhật một record

Bây giờ muốn thêm một record thì chúng ta sử dụng add() của firebase:

// Example data to add
const a = { name: 'Mộc Tea', address: '29 Lê Đại Hành, Khuêõ Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng', phoneNumber: '0345342444', category: 'Trà sữa, ăn vặt' }

// Create a record
export function createRestaurant({ data }) {
 return firebase.database().collection('restaurant').add(data)
}

Khi cập nhật record chúng ta sẽ truyền vào data và id của record cần update và sử dụng update():

// Update a record with id passed: restaurantId
export function updateRestaurant({ data, restaurantId }) {
 return firebase.database().collection('restaurant').doc(restaurantId).update(data)
}

Xoá một record

Để xoá đơn giản chúng ta chỉ cần dùng detete() và nhớ truyền id của record cần xoá vào nhé.

export function deleteRestaurant(restaurantId) {
 return firebase.database().collection('restaurant').doc(restaurantId).delete()
}

Ngoài ra firebase còn hỗ trợ chúng ta khá nhiều tính năng như thêm một lần nhiều record sử dụng transactions hoặc batch, realtime database....vv. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho mọi người. Hẹn mọi người ở bài viết tiếp theo nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.