+14

Tìm hiểu về Selectors, Reselect

Hello mọi người, hôm nay mình xin mạn phép chia sẻ một chút kiến thức về Selectors, Reselect mà mình vừa tìm hiểu được, vì mình chỉ vừa tìm hiểu được nên chắc còn khá nhiều thiếu sót nên hy vọng có thể nhận được những lời nhận xét bổ ích của mọi người nhé. Okay, chúng ta bắt đầu nào!

Selectors là gì?

Nói một cách đơn giản, Selectors một đoạn logic được sử dụng để tính toán ra một giá trị nào đó từ các giá trị có sẵn trong Store hoặc chỉ đơn giản là lấy một giá trị có sẵn trong Store.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng bạn đang trong một cửa hàng quần áo lớn và đang tìm kiếm váy. Bạn nhờ một nhân viên cửa hàng giúp đỡ. Cô ấy biết nơi có thể tìm thấy váy để cô ấy đi và lấy chúng cho bạn. Trong ví dụ này, nhân viên cửa hàng đóng vai trò là một selector.

Ví dụ trên có thể viết lại như sau:

const getDress = (state) => state.stores.dress

Tại sao dùng Selectors?

Vậy tại sao chúng ta nên sử dụng selectors ?

 • Selectors giúp chúng ta dễ dàng lấy hoặc tính toán một giá trị có sẵn trong Store.
 • Một selectors sẽ không tính toán lại trừ khi một trong các đối số của nó thay đổi.
 • Selectors dễ dàng tái sử dụng, và nó có thể sử dụng để làm đầu vào cho các selector khác.
// Select dresses from the store without use of selectos
class DisplayDressese extends React.Component {
 render() {
  return this.props.dresses.map(dress => <img src={dress.imgUrl} />)
 }
}

const mapStateToProps = state => {
 return {
  dresses: state.items.dresses
 }
}

Điều gì xảy ra nếu có một component khác cũng cần sử dụng state.items.dresses

const getDresses = (state) => state.shop.items.dresses;

// in DisplayDressese.js
class DisplayDressese extends React.Component {
 render() {
  return this.props.dresses.map(dress => <img src={dress.imgUrl} />);
 }
}

const mapStateToProps = state => {
 return {
  dresses: getDresses(state)
 }
}

Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng bộ chọn cơ bản, getDresses chỉ là một function trả về một state được chỉ định (trong trường hợp này là dress). Nếu trong tương lai, bạn muốn tái cấu trúc lại cửa hàng thì bạn chỉ cần cập nhật lại function getDresses.

Tại sao sử dụng Reselect để tạo selectors?

Reselect giúp cải thiện performance vì nó cung cấp một cách để tạo selectors được ghi nhớ và chỉ tính toán lại khi đầu vào của chúng thay đổi. Điều này có lợi trong các ứng dụng phức tạp được cấu trúc để có thể lưu trữ một cách tối thiểu nhất có thể và do đó dựa vào selectors để tính toán dữ liệu dẫn xuất (như filtering, reducing,, v.v.) có thể là các hoạt động phức tạp.

const shopItemsSelector = state => state.shop.items
const taxPercentSelector = state => state.shop.taxPercent

const subtotalSelector = state => {
 const items = shopItemsSelector(state)
 return items => items.reduce((acc, item) => acc + item.value, 0)
}

const taxSelector = state => {
 const subtotal = subtotalSelector(state)
 const taxPercent = taxPercentSelector(state)
 return (subtotal, taxPercent) => subtotal * (taxPercent / 100)
}

export const totalSelector = state => {
 const subtotal = subtotalSelector(state)
 const tax = taxSelector(state)
 return (subtotal, tax) => ({ total: subtotal + tax })
}

Cú pháp của Reselect

Reselect cung cấp function createSelector() dùng để tạo bộ nhớ cho các bộ chọn. Khi tạo một selector, lệnh tạo có cấu trúc cơ bản như sau:

createSelector(...inputSelector | [inputSelectors], resultFunc)

Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng quan sát ví dụ dưới đây nhé:

import { createSelector } from 'reselect'

const shopItemsSelector = state => state.shop.items
const taxPercentSelector = state => state.shop.taxPercent

const subtotalSelector = createSelector(
 shopItemsSelector,
 items => items.reduce((acc, item) => acc + item.value, 0)
)

const taxSelector = createSelector(
 subtotalSelector,
 taxPercentSelector,
 (subtotal, taxPercent) => subtotal * (taxPercent / 100)
)

export const totalSelector = createSelector(
 subtotalSelector,
 taxSelector,
 (subtotal, tax) => ({ total: subtotal + tax })
)

Như các bạn có thể thấy createSelector là lệnh dùng để tạo selector với 2 tham số chính:

 • Tham số đầu tiên là các funtion được gọi trong selector.
 • Tham só thứ 2 là một funtion dùng để tính toán dữ liệu trả ra của selector với các tham số đầu vào là các giá trị trả về của các funtion trong tham số đầu tiên.

Sử dụng Reselect

Để lấy state trong một component:

import {totalSelector} from 'path/to/selector'

class Inventory extends React.Component {
 render() {
  return <h1>`The shop's total inventory is: ${this.props.inventoryValue}`</h1>
 }
}

const mapStateToProps = (state) => {
 return {
  inventoryValue: totalSelector(state)
 }
}

Đây là trường hợp sử dụng cơ bản nhất và được triển khai giống như cách bạn sẽ sử dụng selector được tạo ra với Reselect.

Thay thế hàm mapStateToProps bằng selector

Là một công cụ nâng cao performance, hơn nữa có thể thay thế MapStateToProps bằng selector để cắt giảm số lần re-rendered.

import {totalSelector} from 'path/to/selector'
import {createSelector} from 'reselect'

class Inventory extends React.Component {
 render() {
  return <h1>`The shop's total inventory is: ${this.props.inventoryValue}`</h1>
 }
}

const mapStateToPropsSelector = createSelector(
 totalSelector,
 (total) => {
  return {inventoryValue: total}
 }
)

Sử dụng CreateStructuredSelector

import {subtotalSelector, taxPercentSelector, taxSelector, totalSelector} from 'path/to/selector'
import {createStructuredSelector} from 'reselect'

class Inventory extends React.Component {
 render() {
  return (
   <h1>`The shop's total inventory is: ${this.props.inventoryValue}`</h1>
   <h3>`The shop's subtotal inventory is ${this.props.inventorySubtotal}`</h3>
   <h3>`The shop's tax percent is ${this.props.taxPercent}`</h3>
   <h3>`This shop's total tax percent is ${this.props.totalTaxPercent}`</h3>
  )
 }
}

const mapStateToPropsSelector = createStructuredSelector({
 inventorySubtotal: subtotalSelector,
 inventoryValue: totalSelector,
 taxPercent: taxPercentSelector,
 totalTaxPercent: taxSelector
})

Truyền đối số cho một selector

Truyền một đối số là props:

// In a selector file
import { createSelector } from 'reselect'

const getShopItemsByCategory = (state, props) =>
 state.shop.items[props.category]

const getInStockShopItems = createSelector(
 getItemsByCategory,
 (items) => items.filter(item => item.in_stock)
)

// Used in a component
class ShopItems extends React.Component {
 // display shop items
}
const mapStateToProps = (state, props) => {
 return {
  itemsInStock: getInStockShopItems(state, props)
 }
}

Truyền một đối số là giá trị động:

import { createSelector } from 'reselect'
import memoize from 'lodash.memoize'

const expensiveSelector = createSelector(
 state => state.items,
 items => memoize(
  minValue => items.filter(item => item.value > minValue)
 )
)

const expensiveFilter = expensiveSelector(state)

Tổng kết

Với những lợi ích mà Reselect mang lại không có lí do gì mà không áp dụng liền vào những dự án của chính mình các bạn nhỉ. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài chia sẻ tiếp theo nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.