+7

Có nên dùng Mobx thay thế cho Redux

Xin chào mọi người bài viết lần này mình xin chia sẻ chút kiến thức về Mobx, hy vọng sau bài viết này mọi người có thể biết khi nào nên sử dụng Mobx hay Rudex trong dự án của mình nhé. Và nếu có gì chưa hợp lý hy vọng mọi người có thể comment bên dưới để cùng nhau học hỏi thêm kiến thức nhé.

Okay mình bắt đầu bài viết nhé. Let's go!

Sự khác nhau giữa MobxRedux:

 • Redux sử dụng 1 store để quản lý state trong khi Mobx có thể sử dụng nhiều store sao cho bản thân thấy hợp lý là okay.

 • Reduximmuatable trong khi Mobx chỉ là mutable (có thể thay đổi trực tiếp giá trị)

 • Redux chỉ đơn giản là một nơi để lưu trữ dữ liệu, còn lại muốn component re-render như thế nào thì ta phải tự tay làm việc đó. Còn Mobx sử dụng observable để lưu dữ liệu và khi thay đổi giá trị observable thì component sẽ tự độngre-render .

 • Viết code sẽ ít hơn, ngắn hơn khi sử dụng Mobx thay vì Redux.

Okay giờ chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về Mobx nhé:

1. Observable

Nói một cách dễ hiểu nhất thì observable dùng để khai báo biến (có thể là number, string, boolean, null, array, objects, function,...)

@observable userList = [];

@observable totalRecord = 0;

2. Observer

Observer giúp component quan sát sự thay đổi của các giá trị observable để re-render lại component.

Có 2 packages cho phép sử dụng observer:

 • mobx-react: chỉ hỗ trợ cho class component.

 • mobx-react-lite: chỉ hỗ trợ cho functional component và kích thước cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Ví dụ khi muốn component UserList quan sát giá trị của UserStore chúng ta khai báo như sau:

@inject('UserStore')
@observer
class UserList extends Component {

}

3. Computed

Cũng tương tự như computed trong Vue thì computed của Mobx có nhiệm vụ tính toán lại giá trị khi observable thay đổi.

Khi component nhận vào một computed value mà khi nó thay đổi giá trị thì component vẫn sẽ re-render.

class UserStore {
  @observable userList = [];  
  
  @computed
  get totalRecord() {  
   return this.userList.length 
  }
}

4. action

Action cho phép bạn thay đổi giá trị observable. Ví dụ nếu muốn gọi API lấy về danh sách các user thì chúng ta sẽ code như sau:

class UserStore {
  @observable userList = []; 
  
  @action.bound
  async dispatchGetUserList() {
    this.userList = await UserAPI.getUserList()
  }
}

5. Tổng kết

Và sau khi đang làm dự án gần 2 năm thì mình rút ra răng, việc Mobx có thể thay thế Redux hay không thì nó còn phụ thuộc vào dự án, đối với mình những dự án nhỏ thì nên sử dụng Mobx còn đối với dự án lớn, có nhiều chức năng thì nên sử dụng Redux để dễ dàng hơn trong việc maintain, debug.

Trên đây là những chia sẻ của mình, hy vọng có thể giúp ích được cho mọi người. Cảm ơn các bạn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.