+5

NodeJs Bài 10: Tích hợp Bootstrap

Series NodeJS căn bản cho người mới bắt đầu

Hôm nay, chúng ta quay trở lại với phần Views nhé

Ở các bài trước thì chúng ta đã tạo ra một vài trang HTML dành cho users. Tuy nhiên, giao diện trông thật "củ chuối" phải không nào? Bây giờ hãy thử thêm Bootstrap và chỉnh sửa giao diện một chút nhé

Thêm Bootstrap CDN vào trang users/index.pug nhé:

html
 head
  link(rel='stylesheet', href='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css')
 body

  script(src='https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js')
  script(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js')
  script(src='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js')

Tuỳ chỉnh mã HTML lại nào:

html
 head
  link(rel='stylesheet', href='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css')
 body
  .container-fluid.my-5
   .row
    .col-8.offset-2
     .card
      .card-header.bg-primary.text-white.text-uppercase Users
      .card-body
       form.seach-form(action="/users/search")
        .container
         h2 Searching
         .row
          .col-6
           .form-group
            label(for='name') Name
            input#name.form-control(name="name", type='text')
          .col-6
           .form-group
            label(for='age') Age
            input#age.form-control(name="age", type='number')
          .col-12
           button.btn.btn-primary(type='submit') Search

       .users.my-3 
        h2.text-center.text-info.my-3 All users
        if users.length > 0
         table.table.table-bordered
          thead
           tr.bg-info.text-white
            th Name
            th Email
            th Age 
            th Action 
          tbody
           each user in users
            tr
             td= user.name 
             td= user.email
             td= user.age 
             td
              a.btn.btn-info(href="/users/" + user.id) View
        else
         p No user to display

       a.btn.btn-primary(href="/users/create") Create new user

  script(src='https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js')
  script(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js')
  script(src='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js')

Lướt qua thành quả một chút nào...

Oke, trông cũng đã ổn hơn. Các bạn có thể tự chỉnh sửa theo ý muốn của mình nhé

Như vậy, ta sẽ còn thêm 2 file HTML nữa là show.pugcreate.pug. Các bạn hãy xem đó là bài tập. và có thể chỉnh sửa theo ý muốn của mình nhé

Qua bài này, ta đã biết được cách tích hợp Bootstrap. Tuy nhiên, các bạn sẽ thấy nó có 1 nhược điểm như sau: Ta sẽ phải copy Bootstrap CDN đến từng file mà bạn muốn sử dụng Bootstrap. Hãy thử tưởng tượng, dự án của bạn có 100 trang HTML, và bạn ngồi copy đoạn mã CDN cho 100 trang... 😃 Nếu mà thật sự như vậy thì mình xin ngưng học ExpressJS tại đây.

Ta thấy rằng, các đoạn mã trên là hoàn toàn giống nhau, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Vậy, liệu có cách nào để chỉ phải viết một lần, mà vẫn sử dụng được ở nhiều trang không? Câu trả lời sẽ có ở bài sau: Template layout. Hẹn gặp lại các bạn!!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.