+2

Node JS Bài 11: Template layout

Series NodeJS căn bản cho người mới bắt đầu.

Ở bài trước, chúng ta đã tích hợp được Bootstrap vào project của chúng ta. Hãy xem lại vấn đề ở cuối bài học lần trước nhé.

Qua bài này, ta đã biết được cách tích hợp Bootstrap. Tuy nhiên, các bạn sẽ thấy nó có 1 nhược điểm như sau: Ta sẽ phải copy Bootstrap CDN đến từng file mà bạn muốn sử dụng Bootstrap. Hãy thử tưởng tượng, dự án của bạn có 100 trang HTML, và bạn ngồi copy đoạn mã CDN cho 100 trang... 😃 Nếu mà thật sự như vậy thì mình xin ngưng học ExpressJS tại đây. Ta thấy rằng, các đoạn mã trên là hoàn toàn giống nhau, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Vậy, liệu có cách nào để chỉ phải viết một lần, mà vẫn sử dụng được ở nhiều trang không?

Câu trả lời là có. Nó được gọi là Template layout. Các phần này sẽ được định nghĩa đoạn code sẵn, nó nằm ở 1 file riêng biệt. Khi cần, bạn sẽ gọi đến file đó và đưa vào nơi mà mình muốn. Bắt tay vào làm thôi

Đầu tiên, tạo một thư mục mới là layouts bên trong thư mục views

|--nodeapp
|----views
|------layouts

Bây giờ, ta sẽ tạo 1 file có tên là general.pub có nội dung như sau:

html
 head
  link(rel='stylesheet', href='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css')
 body
  block content

  script(src='https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js')
  script(src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js')
  script(src='https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js')

Như các bạn thấy. Nội dung file này bao gồm các link CDN của Bootstrap mà ta đã tích hợp ở bài trước. Ngoài ra, trong phần body, mình có thêm một dòng mới là:

block content

Dòng này có nghĩa là ta định nghĩa 1 block có tên định danh là content. Đây là phần mà ta sẽ render bất kì nội dung nào mà ta muốn khi sử dụng layout general.pug này

Tiếp theo, ta sẽ chỉnh lại file index.pug thành:

extends ../layouts/general
block content
 .container-fluid.my-5
   .row
    .col-8.offset-2
     .card
      .card-header.bg-primary.text-white.text-uppercase Users
      .card-body
       form.seach-form(action="/users/search")
        .container
         h2 Searching
         .row
          .col-6
           .form-group
            label(for='name') Name
            input#name.form-control(name="name", type='text')
          .col-6
           .form-group
            label(for='age') Age
            input#age.form-control(name="age", type='number')
          .col-12
           button.btn.btn-primary(type='submit') Search

       .users.my-3 
        h2.text-center.text-info.my-3 All users
        if users.length > 0
         table.table.table-bordered
          thead
           tr.bg-info.text-white
            th Name
            th Email
            th Age 
            th Action 
          tbody
           each user in users
            tr
             td= user.name 
             td= user.email
             td= user.age 
             td
              a.btn.btn-info(href="/users/" + user.id) View
        else
         p No user to display

       a.btn.btn-primary(href="/users/create") Create new user

Ở đây, mình đã xoá đi phần Bootstrap CDN. Sau đó, ở đầu file, mình thêm 1 dòng

extends ../layouts/general

để gọi file layout general.pug

Tiếp theo là 1 dòng

block content

để xác định đây là phần bắt đầu block content mà mình định nghĩa ở file general.pug. Mọi đoạn code nằm trong block này sẽ được render vào phần block content của file general.pug

Cuối cùng, bạn hãy vào lại trang index để xem kết quả nhé, mọi thứ sẽ vẫn diễn ra bình thường. Công việc của bạn, là làm tương tự với 2 file còn lại là create.pugshow.pug nha...

Lưu ý: Chúng ta có thể định nghĩa nhiều layout khác nhau để sử dụng. Trong 1 file HTML, bạn cũng có thể render cùng lúc nhiều layout. Nhưng hãy đảm bảo là đoạn code của bạn nằm đúng trong phần block mà bạn định nghĩa cho nó nhé.


Qua bài này, ta đã biết thêm về Template layout. Nó đã giúp chúng ta tránh lặp lại đoạn code, tiết kiệm thời gian và công sức hơn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào bài sau.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.