+5

Mongodb - Những GUI TOOL tốt nhất

Có rất nhiều công cụ quản lý MongoDB có sẵn trên thị trường. Các công cụ này có thể cải thiện năng suất của các tác vụ quản trị và phát triển MongoDB của bạn. Dưới đây là danh sách các công cụ MongoDB phổ biến nhất.

1) NoQueryBooster

NoQueryBooster cho MongoDB (trước đây là MongoBooster) là một công cụ GUI đa nền tảng tập trung phát triển cho MongoDB. Đã có phiên bản miễn phí

Tính năng, đặc điểm:

 • Ngôn ngữ tích hợp hiểu được tất cả các phương thức, thuộc tính, biến, từ khóa, thậm chí cả tên collection, tên trường và toán tử.
 • Hỗ trợ SQL bao gồm các hàm, biểu thức, tổng hợp cho các bộ sưu tập với các đối tượng và mảng lồng nhau.
 • Lắp ráp các gói npm như các khối xây dựng trong tập lệnh shell MongoDB.
 • Dịch các truy vấn MongoDB (find, aggregate hoặc SQL query) sang các ngôn ngữ đích khác nhau: MongoDB Shell, JavaScript (Node.js), Java, C # và Python.
 • Trình xây dựng truy vấn trực quan tp tạo các câu lệnh ngay cả khi không có kiến thức về cú pháp lệnh shell MongoDB.

Dowdload: https://nosqlbooster.com/downloads

2) MongoDB Compass:

MongoDB Compass cũng là một hiệu quả khác. Nó cung cấp cho người dùng chế độ đồ họa của schema mà không cần ngôn ngữ truy vấn. Nó cũng phân tích các tài liệu và hiển thị các cấu trúc phong phú bên trong GUI trực quan này.

Tính năng, đặc điểm:

 • Công cụ cho phép khám phá dữ liệu một cách trực quan
 • MongoDB Compass phân tích tài liệu và hiển thị các cấu trúc phong phú trong một collection bằng cách sử dụng chạy truy vấn đặc biệt trong vài giây
 • Hỗ trợ thông tin nhanh về tình trạng máy chủ và hiệu năng truy vấn
 • Cho phép xem hiệu suất truy vấn
 • Cách tiếp cận tốt hơn với CRUD giúp tương tác dễ dàng hơn
 • Nó giúp người dùng đưa ra quyết định về lập chỉ mục, xác thực tài liệu và hơn thế nữa
 • Không cần phải viết dòng lệnh

Dowdload: https://www.mongodb.com/products/compass

3) Studio 3T:

Studio 3T là một công cụ hữu ích khác để các lập trình viên làm việc với MongoDB. Công cụ này cho phép người dùng khám phá cơ sở dữ liệu cục bộ của họ hoặc làm việc với các phân đoạn và bộ bản sao.

Tính năng, đặc điểm:

 • Tương thích hoàn toàn với các bản phát hành hiện tại và cũ của MongoDB
 • Hỗ trợ tìm kiếm kéo và thả tích hợp để tạo và tìm các truy vấn phức tạp
 • Kết nối an toàn cho các phiên bản MongoDB đơn và các bộ bản sao
 • Sao chép và dán tài liệu trên các máy chủ và cơ sở dữ liệu
 • Khám phá thông minh dữ liệu MongoDB
 • Dễ dàng so sánh và đồng bộ hóa dữ liệu
 • Quản lý người dùng MongoDB
 • Tổng quan trực quan thời gian thực của các hoạt động máy chủ khác nhau

Dowdload: https://studio3t.com

4) Nucleon Database Master:

Nucleon Database Master là một trong những công cụ quản trị và quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB mạnh mẽ và dễ sử dụng nhất. Nó đơn giản hóa việc quản lý, giám sát, truy vấn, chỉnh sửa, trực quan hóa NoQuery DBMS .

Tính năng, đặc điểm:

 • Hỗ trợ Trình soạn thảo truy vấn JSON / LINQ / SQL
 • Nó cung cấp trình soạn thảo truy vấn SQL, LINQ và JSON mạnh mẽ và trực quan
 • Công cụ này cung cấp các tính năng đáng chú ý như tô sáng mã, hoàn thành mã và tìm và thay thế văn bản
 • Người dùng có thể xuất dữ liệu thành các định dạng tệp như XML, HTML, MS Office, CSV, OpenOffice, RTF, PDF, XPS, JSON, dBase và PNG
 • Nó cung cấp trình soạn thảo truy vấn C # Scripting động hỗ trợ Linq to MongoDB và Linq to Dataset
 • Nó cho phép nhập dữ liệu từ các tệp XML, CSV và SQL Script mà không giới hạn kích thước.

Dowdload: http://nucleonsoftware.com/doads

5) NoSQL Manager:

Công cụ GUI MongoDB này hợp nhất sức mạnh UI và Shell 1 cách thân thiện. Nó cung cấp hiệu suất cao với sự hỗ trợ cho tất cả các tính năng mới nhất của MongoDB và MongoDB Enterprise. Nó cũng tiết kiệm thời gian cho các nhà phát triển cơ sở dữ liệu và quản trị viên.

Tính năng, đặc điểm:

 • GUI Shell MongoDB đầy đủ tính năng với tự động hoàn thành mã và tô sáng cú pháp
 • Nó cung cấp hỗ trợ cho các bộ bản sao, máy chủ độc lập và các kết nối cụm được bảo vệ
 • Trình chỉnh sửa đi kèm với ba chế độ xem Tree, Table và JSON
 • Trình xem tài liệu dễ sử dụng
 • Công cụ quản lý tệp để làm việc với GridFS
 • Tùy chọn quản lý và xem đơn giản cho tất cả các loại đối tượng MongoDB
 • Nhập bảng từ cơ sở dữ liệu MySQL và SQL Server
 • Nhiều kết nối cơ sở dữ liệu máy chủ Mongo
 • Xuất tài liệu sang định dạng tệp CSV, XML, XLSX và JSON

Dowdload: https://www.mongodbmanager.com/d Download

6) Mongo Management Studio:

Mongo Management Studio là một công cụ hiệu quả khác để quản lý MongoDB. Có thể thực thi tất cả các lệnh MongoDB thông thường mà không cần sử dụng MongoDB shell.

Tính năng, đặc điểm:

 • Mongo Management Studio là nền tảng chéo, vì vậy nó chạy trên tất cả các hệ thống chính
 • Nó cung cấp hỗ trợ cho MongoDB 3.0 / 3.2 / 3.4
 • Ứng dụng cho phép kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB từ xa bằng cách sử dụng SSH
 • Với Mongo Management Studio, có thể đọc và ghi vào GridFS collections
 • Nó cung cấp một tài liệu đầy đủ về tất cả các tính năng bằng cách giải thích các chủ đề liên quan đến MongoDB
 • Với tính năng chỉnh sửa nội tuyến, có thể thực hiện thao tác dữ liệu nhanh chóng

Dowdload: http://mms.litixsoft.de

7) MongoJS Query Analyzer:

MongoJS Query Analyzer là trình soạn thảo JavaScript MongoDB. Nó cho phép người dùng thực thi các lệnh JavaScript. Công cụ này cung cấp hỗ trợ để tự động hoàn thành và tô sáng cú pháp.

Tính năng, đặc điểm:

 • Các câu lệnh và truy vấn JavaScript chạy trong giao diện dòng lệnh shell MongoDB. Nó cũng có thể được gõ và thực thi
 • Trình phân tích truy vấn MongoJS cho phép người dùng xem kết quả theo phân cấp cây, lưới và dưới dạng kết quả văn bản
 • Tính năng Pretty Print JSON của MongoJS cho phép hiển thị kết quả JSON ở định dạng dễ đọc
 • Nó hiển thị kết quả truy vấn theo nhiều cách; như văn bản, lịch sử văn bản, lưới và lưới trục.
 • Nội dung của Query Analyzer có thể được lưu theo các cách và định dạng khác nhau

Dowdload: http://www.aquafold.com/aquadatastudio.html

8) Nosqlclient:

Nosqlclient là một công cụ quản lý MongoDB hiệu quả khác. Đây là một cách dễ dàng để quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB. Nó nhấn mạnh vào các yêu cầu của người dùng cuối và cho phép họ sử dụng toàn bộ khả năng của các trình duyệt hiện đại cũng như các ứng dụng trên máy tính.

Tính năng, đặc điểm:

 • Nó miễn phí và là một công cụ nguồn mở
 • Cập nhật, xóa và chèn dữ liệu mà không cần sử dụng truy vấn
 • RAM trực tiếp, CPU, đọc / ghi và biểu đồ hoạt động / xếp hàng
 • Hỗ trợ LDAP, GSSAPI và Xs09
 • Phân tích lược đồ và xem cấu trúc của nó
 • Sử dụng JSON mở rộng thay cho BSON
 • Tự động hoàn thành tên cho bộ sưu tập
 • Khôi phục kết xuất để triển khai thử nghiệm MongoDB

Dowdload: https://www.nosqlclient.com/

9) Cluster control:

ClusterControl cung cấp bảo mật hoàn toàn tự động, duy trì tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu. Trong công cụ MongoDB này, có thể triển khai và quản lý các công nghệ cơ sở dữ liệu nguồn mở khác nhau từ một bàn điều khiển duy nhất.

Tính năng, đặc điểm:

 • Công cụ cho phép người dùng tùy chỉnh các giải pháp cho việc triển khai MongoDB của riêng họ
 • Dễ dàng thêm và xóa các nút, thay đổi kích thước phiên bản và sao chép cụm sản xuất với sự trợ giúp của công cụ này
 • Nó cung cấp giao diện đơn để tự động hóa các môi trường cơ sở dữ liệu hỗn hợp MongoDB và MySQL
 • Nó cung cấp các tính năng quản lý sửa chữa và phục hồi các nút bị hỏng, kiểm tra và tự động nâng cấp

Dowdload: https://severalnines.com/product/clustercontrol/for_mongodb

via: https://www.guru99.com


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.