0

Lập trình ruby bằng RubyMine IDE

Ruby Editor

RubyMine là một IDE thông minh cho tất cả các loại dự án Ruby với một trình biên tập mã thông minh, được thiết kế để phát triển năng suất cao.

Smart and Easy Coding

 • Code completion: Tính năng tự động gợi ý hỗi trợ nhiều ngôn ngữ: Ruby và Rails, JavaScript và CoffeeScript, ERB và HAML, CSS, Sass và Less, ...

code_completion@2x.png

 • Code snippets: Bạn cũng không cần phải type nhiều với các live templates cho các cấu trúc mô hình phổ biến nhất trong mã của bạn. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các template đã được có sẵn hoặc những template do bạn tự định nghĩa.

code_snippets@2x.png

 • Intelligent editing: Nâng cao năng suất của bạn với code commenting, extend/shrink selection, kiểm tra regex, chỉnh sửa từ khóa đồng thời ...

check_regexp@2x.png

 • Multiple selection: bạn có thể sửa code, sử dụng code completion, thay đổi kết quả tìm kiếm, ... tại nhiều địa điểm cùng một lúc

multiple_selection@2x.png

 • Split editing: Chia trình soạn thảo hiện tại theo chiều ngang hoặc chiều dọc và đặt nhiều tab được mở trong một view. Hoặc làm việc với nhiều dự án trong cùng một cửa sổ.

split_editor_thumb@2x.png

 • Distraction-free mode: Khi nào bạn cần phải tập trung hoàn toàn vào code, chuyển sang chế độ một giao diện tối giản không bị quấy nhiễu không có thanh công cụ, cửa sổ công cụ hoặc các tab

distraction_free_mode_thumb@2x.png

 • Customization & Vim-emulation: Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh giao diện với những gam màu tùy chỉnh, keyboard schemes (bao gồm cả những cách gõ cho người sử dụng TextMate, Eclipse, NetBeans hoặc Vim) ...

initial_configuration@2x.png

 • Scratch files: Thử nghiệm ngay trong trình soạn thảo, mà không tạo ra bất kỳ tập tin dự án mới. Tất nhiên, bạn vẫn có thể thử hỗ trợ coding cấp cao như bạn code

scratch_files@2x.png

Intelligent Code Navigation

 • Smart navigation: chỉ cần 1 click bàn có thể nhanh chóng chuyển đến các declaration, super method, test, usages, implementation ... Nhanh chóng chuyển đổi giữa các models, views và controllers trong ứng dụng Rails của bạn

find_usages@2x.png

 • Advanced search options: Chuyển đ3ến bất kỳ class, file hoặc symbol: lọc theo mẫu và thư mục, hoặc sử dụng biểu thức thông thường. Hoặc thậm chí xác định vị trí bất kỳ IDE action hoặc cửa sổ công cụ.

go_to_class@2x.png

 • Structure views: Dễ dàng chuyển đổi giữa các phương thức lớp (bao gồm cả những người thừa kế) hoặc thẻ HTML bằng cách sử dụng cửa sổ công cụ hoặc đặc biệt pop-up. Sử dụng cửa sổ Hierarchy để xem và tìm kiếm thông qua các loại lớp, siêu kiểu nhóm và phân nhóm.

structure_view@2x.png

link tham khảo https://www.jetbrains.com/ruby/features/ruby_ide.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.