+3

Edtech, hay chuyện về công nghệ - con người

Bài thuyết trình của diễn giả Lê Duy Quang, Solution Architecture Techkids, tại sự kiện Tech Invasion 2018 được tổ chức bởi Vietcode.org


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí