Cách mạng công nghiệp 4.0

Bài thuyết trình của diễn giả Nguyễn Việt Hùng, CEO Keetool tại sự kiện Tech Invasion 2018 được tổ chức bởi Vietcode.org


All Rights Reserved