+5

Tối ưu tốc độ truy cập và thiết kế hệ thống chịu lỗi cao sử dụng ELB, AutoScaling và Route53

Đối với những hệ thống lớn, những yếu tố quan trọng nhất cần có đó là:

  1. Tốc độ
  2. Tính chịu lỗi cao, lỳ đòn và khả năng tự phục hồi sau khi gặp lỗi
  3. Tự scale theo lưu lượng traffic để đáp ứng được nhu cầu khó đoán trước của người dùng

Cùng đến với Seminar lần này bạn sẽ được chỉ tận tay, day tận trán cách thiết lập một hệ thống đáp ứng đủ các nhu cầu như trên. 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.