+11

Những khó khăn khi bước vào nghiệp BrSE

Trong cơ cấu tổ chức một dự án ở nhiều công ty làm outsource, khi làm một dự án với khách hàng người Nhật thì BrSE thường được coi là vị trí trung tâm, đảm nhiệm việc vận hành dự án, tiếp nhận yêu cầu, giao tiếp khách hàng, giải quyết các mâu thuẫn,...

Đi song song với mức lương khủng và tầm quan trọng của công việc này thì có rất nhiều thách thức lớn đối với những ai bước chân vào làm nghề BrSE sẽ phải gặp phải ...


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.