+2

[Viblo May Fest 2022] Webinar Inside Whitehat Hacker’s Box

Tìm hiểu về công việc của một Whitehat Hacker (Hacker mũ trắng) và khám phá về những lỗ hổng bảo mật cũng như cách ngăn chặn tấn công an ninh mạng.

Các bạn hãy theo dõi đến cuối chương trình để nhận được những tài liệu bổ ích từ các chuyên gia Cyber Security nhé!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.