DISCUSSIONS

Mar 27th, 2018 3:01 a.m.

Awesome 😄

0

SEO là tối ưu hóa tìm kiếm trên GG thì phải

0

mình không làm clip ạ

0

để cháu boỏ sung thêm =)) tại hôm đó thấy kết quả thấp quá

0

Trong file src/config.js Mình muốn khai báo: 'API_SERVER_URL' : process.env.REACT_APP_API_SERVER_URL chứ không phải khai báo :'API_SERVER_URL' : 'http://localhost:8000/api/' Nhung gặp phải vấn đề không thể lấy được nội dung trong file env, bạn có thể làm thử xem có được không ?

+1

: )) nói chung đã cố gắng nghiên cứu khá kĩ rồi mà đọc mấy cái này vẫn hiểu hết vài chỗ,

+1
Mar 26th, 2018 7:56 a.m.

Mình nghĩ các bạn nên ghi nguồn tác giả nếu có sử dụng https://medium.com/react-native-training/react-native-custom-fonts-ccc9aacf9e5e

0
Mar 26th, 2018 7:36 a.m.

hay qua a oi

+1
Mar 26th, 2018 7:19 a.m.

vâng mời bạn 😄

0
Mar 26th, 2018 7:14 a.m.

Em cũng nghĩ nó là design pattern 😄

+2
Mar 26th, 2018 7:11 a.m.

tks bạn

0

Hay quá. Hóng tiếp phần 3 của bạn. 😄

+1
Mar 26th, 2018 7:09 a.m.

tks bạn

0

có hướng dẫn với cookie không chị?

0
Mar 26th, 2018 7:06 a.m.

tks bạn

0
Mar 26th, 2018 7:01 a.m.

tks bạn

0

tks bạn nhiều

0

cái này dùng cho tiếng Nhật được hông anh?

0
Mar 26th, 2018 6:32 a.m.

@huukimit 😄 tốt nhất là cứ kệ thôi em à 😄 mỗi người một kiểu.

+1
Mar 26th, 2018 6:31 a.m.

@vinhnguyen Em ghi nhận câu trả lời của a là "Dependency Injection chính là một design parttern". Thank a ạ. Không biết bao nhiêu người có cùng suy nghĩ như anh nhỉ? 😄

+1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.