Viblo CV (New version)

DISCUSSIONS

Jul 11th, 2016 6:22 PM

Rất hữu ích

0
Jul 11th, 2016 6:19 PM

Sao anh không bỏ mấy cái alert đi @phamkykhoi

0
Jul 11th, 2016 5:44 PM

Test

0
Jul 9th, 2016 8:55 PM

@Vuong Hoang: Thanks em đã góp ý. Chỗ đó nhấn mạnh về việc sử dụng mutex để lock để bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất của các khái niệm thôi em. Các bài viết sau anh sẽ cố gắng giải thích vd cụ thể hơn. Hi vọng em có hứng thú cũng đưa thêm 1 vài bài viết về chủ để này để mọi người tham khảo nữa 😃.

0
Jul 9th, 2016 6:01 PM

Retrofit is a REST Client for Android and Java by Square. Square là gì vậy bạn. Đó là một lab hay R&D ?

0
Jul 9th, 2016 7:22 AM

Mình thấy phần Before start nên giới thiệu thêm về chuẩn PSR, có thể sử dụng php-cs-fixer (https://github.com/FriendsOfPHP/PHP-CS-Fixer) để tự động format code theo PSR.

0
Jul 7th, 2016 6:59 AM

Một bài viết rất kĩ về Facade. Tuyệt vời .

0
Jul 6th, 2016 5:16 PM

Rất hữu ích ạ, em cảm ơn chị. Mong phần 2 sớm ra ^^

0
Jul 6th, 2016 6:18 AM

Cám ơn anh rất nhiều

0
Jul 5th, 2016 9:30 PM

rails g model message content:text, user_name:string #khởi tạo CSDL bảng message với trường content và user_name

cần bỏ dấu , ->

rails g model message content:text user_name:string #khởi tạo CSDL bảng message với trường content và user_name

Thanks!

0
Jul 5th, 2016 4:11 PM

Bài viết rất hữu ích

0
Jul 3rd, 2016 7:42 PM

good post. but if i don't use inverse_of, i add param id in strong param:

def user_params params.require(:user).permit :email, :name, projects_attributes: [:name] end

with: def user_params params.require(:user).permit :id, :email, :name, projects_attributes: [:id, :name] end

0
Jul 3rd, 2016 6:34 PM

Vậy làm thế nào để mình tối ưu đươc khi sử dụng selenium? và trường hợp không biết code thì sẽ sử dụng selenium như thế nào ?

0
Jul 3rd, 2016 5:00 AM

good post! thank you for sharing!

0
Jul 3rd, 2016 12:43 AM

awesome post

0
Jul 2nd, 2016 5:44 AM

Thanks b..Ra tiếp đi nhé :v

0
Jul 1st, 2016 12:41 AM

Leader 1 tháng 1 bài hay là mem cũng phải viết? =))

0
Jun 30th, 2016 7:03 PM

nice

0
Jun 30th, 2016 5:34 PM

Mỗi tháng 1 bài mà. =)).

0
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.