+1

[Chia sẻ] Theme bootstrap admin template - P1

Mình có work trong vài dự án web bootstrap nên còn dư 1 số theme template bootstrap admin có sẵn (team lấy từ themeforest, nhưng đa số đã out of date do dự án cũng qua lâu tầm 1 2 năm). Chia sẻ cho các anh/em nào làm web nhé. Do sợ chia sẻ đại trà sẽ không hay, nên các anh/em có nhu cầu thì inbox hoặc comment bên dưới giúp mình, trên bài post mình chỉ để link themeforest thôi nhé

1/ Fonik v1.2.1 Responsive Bootstrap 4 Admin Dashboard

 • Responsive layout (desktops, tablets, mobile devices)
 • Built with Bootstrap 4.1.3
 • Horizontal & Vertical Layouts
 • Clean and Flat design
 • 6 Color Schemes Layouts
 • HTML5 & CSS3
 • PHP & Laravel Versions
 • SASS Support
 • Login, register, error pages
 • Calendar view
 • Form validation
 • Invoice with ready print button
 • Directory List page
 • Google maps
 • Drop zone file upload
 • Summernote Editor
 • 7+ Charts Library
 • Invoice page
 • Datatables
 • Error pages included

Link themeforest xem: https://themeforest.net/item/fonik-responsive-bootstrap-4-admin-dashboard/21834029

2/ Admiria v1.2.0 Responsive Bootstrap 4 Admin Dashboard

 • Responsive layout (desktops, tablets, mobile devices)
 • Bootstrap v4.3.1
 • Clean and Flat design
 • Light & Dark Layouts
 • HTML5 & CSS3
 • SASS Support
 • RTL & LTR Support
 • eCommerce Pages Included
 • Login, register, error pages
 • Calendar view
 • Vertical & Horizontal Layout
 • Landing Page Included
 • Email Templates
 • Form validation
 • Invoice with ready print button
 • Directory List page
 • Google maps
 • Drop zone file upload
 • Summernote Editor
 • 7+ Charts Library
 • Invoice page
 • Datatables
 • Error pages included

Link tham khảo: https://themeforest.net/item/admiria-the-ultimate-admin-dashboard-template/23710878

3/ Metronic v6.1.8 Bootstrap 4, Angular 8, React Admin Dashboard Theme

Link tham khảo: https://keenthemes.com/metronic/

4/ VoiceX v4.2.1 Bootstrap Admin Dashboard Template

Link tham khảo: https://themeforest.net/item/voicex-admin-bootstrap-admin-dashboard-template/23860243


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.