Nguyễn Thùy Dương

@yeunuthongminh

Report

Passing Object trong Ruby - Truyền bằng Reference hoặc value

94 2 0
6

Rails Associations - "Has One" and "Belongs To"

96 0 0
7

4 cách để lấy dữ liệu dạng JSON thông qua API với Ruby

373 0 2
1

Hướng dẫn viết test cho Ruby On Rails 5

220 3 0
5

Split routes.rb thành các phần nhỏ như thế nào trong Rails?

79 3 1
3

Xử lý file CSV dung lượng lớn với Ruby

164 2 0
5

Parse file XML sử dụng XPath trong Java

452 0 0
4

Lần đầu tiên Crawl dữ liệu của tôi như thế nào?

2.6K 1 0
3

The Iterator Pattern trong Ruby

124 0 4
1

Ngôn ngữ lập trình nào tôi nên học đầu tiên?

789 0 1
7

Mạng tự tổ chức

234 0 0
2

Mạng lan truyền ngược

960 0 0
0

Nhận diện khuôn mặt sử dụng DEEPID1

598 1 2
2

React Multiple Language

1.2K 1 0
4

Một số hàm thông dụng trong matlab để vẽ đồ thị

31.1K 5 4
11

Biến đổi Fourier rời rạc(DFT) trong nhận diện mặt người sử dụng Matlab

1.4K 2 1
0

Pundit for namespace

55 0 0
0

1 vài thay đổi cho Rails 5.1 Beta Version 1

93 0 0
0

React vs AngularJS – Hello, world!

329 0 0
-7

Agent-Based Systems

57 0 0
1