Nguyễn Thùy Dương

@yeunuthongminh

Split routes.rb thành các phần nhỏ như thế nào trong Rails?

Xử lý file CSV dung lượng lớn với Ruby

76 1 0
5

Parse file XML sử dụng XPath trong Java

84 0 0
4

Lần đầu tiên Crawl dữ liệu của tôi như thế nào?

350 0 0
2

The Iterator Pattern trong Ruby

Ngôn ngữ lập trình nào tôi nên học đầu tiên?

Mạng tự tổ chức

110 0 0
2

Mạng lan truyền ngược

358 0 0
0

Nhận diện khuôn mặt sử dụng DEEPID1

332 1 0
2

React Multiple Language

318 0 0
0

Một số hàm thông dụng trong matlab để vẽ đồ thị

Biến đổi Fourier rời rạc(DFT) trong nhận diện mặt người sử dụng Matlab

667 1 0
0

Pundit for namespace

32 0 0
0

1 vài thay đổi cho Rails 5.1 Beta Version 1

86 0 0
0

React vs AngularJS – Hello, world!

292 0 0
-6

Agent-Based Systems

36 0 0
1

Activerecord Import Gem

66 0 0
0

Rolify Gem with Cancancan and Devise

239 1 0
0

So sánh Cancancan và Pundit

153 1 0
-1

Giới thiệu về gem Pundit

168 1 0
0