Nguyễn Thùy Dương

@yeunuthongminh

Hướng dẫn viết test cho Ruby On Rails 5

46 2 0
4

Split routes.rb thành các phần nhỏ như thế nào trong Rails?

47 3 1
2

Xử lý file CSV dung lượng lớn với Ruby

105 1 0
5

Parse file XML sử dụng XPath trong Java

205 0 0
4

Lần đầu tiên Crawl dữ liệu của tôi như thế nào?

773 0 0
2

The Iterator Pattern trong Ruby

97 0 4
1

Ngôn ngữ lập trình nào tôi nên học đầu tiên?

455 0 1
5

Mạng tự tổ chức

143 0 0
2

Mạng lan truyền ngược

475 0 0
0

Nhận diện khuôn mặt sử dụng DEEPID1

432 1 0
2

React Multiple Language

556 1 0
3

Một số hàm thông dụng trong matlab để vẽ đồ thị

17712 4 4
10

Biến đổi Fourier rời rạc(DFT) trong nhận diện mặt người sử dụng Matlab

815 1 0
0

Pundit for namespace

39 0 0
0

1 vài thay đổi cho Rails 5.1 Beta Version 1

89 0 0
0

React vs AngularJS – Hello, world!

302 0 0
-6

Agent-Based Systems

43 0 0
1

Activerecord Import Gem

71 0 0
0

Rolify Gem with Cancancan and Devise

278 1 0
0

So sánh Cancancan và Pundit

174 1 0
0