0

Manage maintenance mode with capistrano and turnout

Vì một số lý do khách quan như là khi chúng ta cần xử lý lượng dữ liệu lớn, backup dữ liệu, deploy, hay nâng cấp server,... Khi đó chúng ta cần chuyển web về chế độ maintenance. Khi đó điều quan trọng là làm sao để show cho người dùng biết được web chúng ta đang trong quá trình maintenance chứ không phải là web có vấn đề gì khác. Vì thế chúng ta cần phải show cho người dùng 1 giao diện trực quan nhất bao gồm các thông tin về quá trình bảo trì, thời gian từ bao giờ đến khi nào, bảo trì vì lý do gì (cái này không cần thiết lắm), hoặc là một dòng trạng thái báo đang trong quá trình xử lý dữ liệu,... Và điều này là tốt nhất khi nó có thể bật, tắt bất cứ lúc nào.

Để làm điều đó dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu một cách đơn giản (bài viết sử dụng nginx):

 • Config nginx block
 • Thêm capistrano task cho quá trình maintenance dễ dàng và có thể custom cho từng server

Config nginx block

Chúng ta sẽ config nginx, nếu có file maintenance.txt (hoặc bất kì tên nào, file nào mà bạn muốn, chỉ cần check nếu nó tồn tại thì chúng ta sẽ coi như đang ở chế độ maintenance) thì sẽ return về mã code 503. Sau đó config mã code 503 thì return về file maintenance.html hoặc file nào đó mà chúng ta sẽ dùng để show ra khi thực hiện maintenance. Chúng ta sẽ thực hiện config trong block server {} như sau:

error_page 503 /maintenance.html;

location /maintenance.html {
  root /your_folder/maintenance;
}

location @unicorn {
  if ( -e /your_folder/maintenance/maintenance_all.txt ) {
   return 503;
  }
  ...
}

Như vậy chúng ta rất dễ dàng để open chế độ maintenance chỉ cần tạo ra file maintenance_all.txt và khi muốn tắt chúng ta chỉ việc remove nó đi.

Để đơn giản hóa vấn đề và có thể đẩy lên tất cả server mà không cần phải lên từng server tạo file, chúng ta sẽ add quá trình tạo file và remove bằng capistrano cũng tương tự như deploy vậy.

Capistrano config

Tạo namespace maintenance với các task on hoặc off chế độ maintenance, với task on chúng ta sẽ execute tạo file và ngược lại đối với task off chúng ta sẽ execute remove file đi.

namespace :maintenance do 
 desc "Show maintenance page"
 task :on do
  on roles(:app) do
   execute :touch, "/your_folder/maintenance/maintenance_all.txt"
  end
 end

 desc "End maintenance"
 task :off do
  on roles(:app) do
   execute :rm, "-f /your_folder/maintenance/maintenance_all.txt"
  end
 end
end

Quá trình on, off bây giờ rất đơn giản.

# On maintenance
 bundle exec cap #{env} maintenance:on --trace
 
# Off maintenance
bundle exec cap #{env} maintenance:off --trace

Khi bạn muốn nâng cấp server mà muốn trước khi release cho clients muốn test thử một chút, mà hiện tại muốn end chế độ maintenance thì bao gồm cả clients sẽ nhìn thấy, vậy làm sao để chúng ta có thể truy cập vào trang web bình thường trong khi đó clients sẽ không nhìn thấy. Dưới đây chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách sử dụng gem turnout

Config private maintenance

Đầu tiên chúng ta sẽ config turnout với file path trong đó sẽ config những allowed_ips mà chúng ta cho phép được access khi bật maintenance, config page_path nơi

# config/initializers/turnout.rb

Turnout.configure do |config|
 config.named_maintenance_file_paths = {default: "#{your_path}/maintenance/maintenance.yml"}
 config.maintenance_pages_path = "#{your_path}/maintenance"
 config.default_maintenance_page = Turnout::MaintenancePage::HTML
end

Khi bạn dùng config như thế này, chỉ cần file #{your_path}/maintenance/maintenance.yml có tồn tại thì lập tức chế độ maintenance sẽ được bật trừ những allowed_ips config ra tất cả mọi người request từ một IP khác sẽ show ra chế độ maintenance. Và dưới đây chúng ta sẽ sử dụng chúng với capistrano đã viết bên trên.

Ứng dụng với capistrano Chúng ta sẽ thêm task :private cho việc private access. Trong đó chúng ta sẽ upload file maintenance.yml, remove file maintenance_all.txt và khi end thì chúng ta sẽ remove hết những file đó đi:

namespace :maintenance do 
 desc "Show maintenance page"
 task :on do
  on roles(:app) do
   upload! "/your_path/maintenance.yml", "/your_folder/maintenance/maintenance.yml"
   execute :touch, "/your_folder/maintenance/maintenance_all.txt"
  end
 end

 task :private do
  on roles(:app) do
   upload! "/your_path/maintenance.yml", "/your_folder/maintenance/maintenance.yml"
   execute :rm, " -f /your_folder/tmp/maintenance/maintenance_all.txt"
  end
 end
​
 desc "End maintenance"
 task :off do
  on roles(:app) do
   execute :rm, "-f /your_folder/maintenance/maintenance.yml"
   execute :rm, "-f /your_folder/maintenance/maintenance_all.txt"
  end
 end
end

Muốn bật chết độ private view bạn chỉ cần:

bundle exec cap #{env} maintenance:private --trace

Tổng kết

Trên bạn đã học được cách bật chế độ maintenance bao gồm private và all, hy vọng sẽ giúp bạn quản lý chế độ maintenance tốt hơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.