Pull Request Template

Pull Request Template

Sort by: Newest posts
Avatar

Cách để tạo một pull request (PR) thật chuyên nghiệp.

1.1K 3 0
8
Avatar

[Slide] Chia sẻ về Git Workflow - Các vấn đề thường gặp - Một số rule nên có khi tạo Pull Request

1.6K 11 3
  • Avatar
  • Avatar
22

Pull Request Template


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.