Pull Request Template

Pull Request Template

Sort by: Newest posts
Avatar

Cách để tạo một pull request (PR) thật chuyên nghiệp.

1.3K 3 0
8
Avatar

[Slide] Chia sẻ về Git Workflow - Các vấn đề thường gặp - Một số rule nên có khi tạo Pull Request

2.0K 12 3
  • Avatar
  • Avatar
25

Pull Request Template


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.