design chatbot

design chatbot

Sort by: Newest posts
Avatar

Xác định ý định câu hỏi trong hệ thống hỏi đáp

263 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Hiểu Rasa qua quy trình xây dựng một chatbot giúp bạn trả lời câu hỏi: "Hôm nay ăn gì?"

5.7K 7 10
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
23
Avatar

10 bước cơ bản để thiết kế Chatbot (Conversation Design Workflow)

132 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.