design chatbot

design chatbot

Sort by: Newest posts

Hiểu Rasa qua quy trình xây dựng một chatbot giúp bạn trả lời câu hỏi: "Hôm nay ăn gì?"

3.1K 5 9
20

10 bước cơ bản để thiết kế Chatbot (Conversation Design Workflow)

74 0 0
0