design chatbot

design chatbot

Sort by: Newest posts
Avatar

Xác định ý định câu hỏi trong hệ thống hỏi đáp

829 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Hiểu Rasa qua quy trình xây dựng một chatbot giúp bạn trả lời câu hỏi: "Hôm nay ăn gì?"

11.3K 7 10
Avatar

10 bước cơ bản để thiết kế Chatbot (Conversation Design Workflow)

337 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.