AndroidiOS

AndroidiOS

Sort by: Newest posts
Avatar

Push Notification trong Flutter sử dụng Firebase Cloud Messaging.

8.9K 2 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Splitting up Swift types

42 0 0
0
Avatar

Liên kết Firebase đến App Flutter cho Android và iOS.

2.7K 2 0
5
Avatar

Any & AnyObject in iOS

163 0 0
0
Avatar

iOS design pattern (Part1)

597 0 0
0
Avatar

8 luật vàng trong thiết kế giao diện người dùng

1.3K 4 1
 • Avatar
3
Avatar

Slicing Swift collections

40 1 0
0
Avatar

Defining custom patterns in Swift

56 0 0
0
Avatar

16 công cụ kiểm thử ứng dụng di động tốt nhất dành cho Android và iOS (2019) (P2)

157 1 0
2
Avatar

Maintaining model consistency in Swift

28 0 0
1
Avatar

Viết ứng dụng Flutter đầu tiên (Phần 2)

255 0 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Xu hướng thiết kế giao diện Mobile hiện nay

1.0K 2 1
 • Avatar
7
Avatar

Viết ứng dụng Flutter đầu tiên (Phần 1)

809 1 0
4
Avatar

What's New in iOS 13(P2)

49 0 0
0
Avatar

[React Native] Một vài Tips nhỏ để đạt hiệu quả tối đa Codding

695 1 0
4
Avatar

What's New in iOS 13(P1)

87 0 0
0
Avatar

What's new on iOS 12(P1)

37 0 0
0
Avatar

Structuring model data in Swift

34 0 0
1
Avatar

Pure functions in Swift

93 0 0
0
Avatar

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 6: Giới thiệu AppCenter, CodePush và 1 số chia sẻ cá nhân

3.4K 3 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.