Published at Nov 16th, 2018 8:27 AM 119 4 0 7
  • 119 4

Serries này mình sẽ dịch các bài hay nhất, mang tính xây dựng các sản phẩm đẹp và chuyên nghiệp hơn, đưa ra các góc nhìn của "dân chuyên" khi làm app nhé các bạn. Hãy đón đọc và share bạn bè nhé.Share

CONTENTS


UI Best Practice: Cách thiết kế một phần mềm phức tạp

418 7 1
6