+13

Kubernetes Practice

Share
  • 3141 59
 Published at thg 11 15, 2021 2:41 SA 3141 59 0 10
  • 3141 59

Chào mọi người đến với series về kubernetes của mình, trong series này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm của mình khi triển khai các ứng dụng thực tế trên môi trường kubernetes. Mình cũng có viết một series về lý thuyết, các bạn có thể xem trước để nắm rõ kubernetes là gì trước khi bắt tay vào thực hành.

Share

CONTENTS


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.