Published at Aug 26th, 2019 10:04 a.m. 363 2 0 5
  • 363 2

Series này mình sẽ chia sẻ cách làm việc với React Native và kinh nghiệm của mình khi chuyển từ Web sang mảng Mobile. Trong series mình sẽ đi quanh các component, libs của React Native, mỗi bài viết sẽ đều có ví dụ minh hoạ.

Qua series này mình cũng mong sẽ có nhiều bạn cảm thấy hứng thú với React Native hơn!!!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.