+1

Linux command Line

Share
  • 207 5
 Published at Mar 19th, 2019 6:04 a.m. 207 5 0 7
  • 207 5

Series này giới thiệu về các câu lệnh linux từ cơ bản đến nâng cao một chút, vừa là để giới thiệu, cũng vừa là để ôn tập cho những người mới sử dụng Linux. Hiện tại series này mình có chuyển sang blog cá nhân của mình: Chia sẻ Tech cùng với nhiều nội dung khác, mong là các bạn cùng ủng hộ.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.