+1

Điểm Tin AI Tuần Qua

Share
  • 98 0
 Published at Dec 5th, 2022 7:33 a.m. 98 0 0 7
  • 98 0

Chào các bạn, đây là chương trình bản tin hàng tuẩn của team AI Sun* được taọ ra nhằm mục đích cập nhật tin tức công nghệ mới xoay quanh: AI, MLops. Hôm nay là số đầu tiên của bản tin hàng tuần và có 3 phần chính được điểm qua bao gồm các hoạt động của cộng đồng diễn ra trước đó, một số bài viết đáng chú ý và cuối cùng là các hội nghị sắp tới.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.