+1

Học xử lý ảnh từ cơ bản đến nâng cao

Share
  • 297 3
  Published at Nov 25th, 2019 4:34 PM 297 3 0 6
  • 297 3

Đây là một series về xử lý ảnh, mình tổng hợp các kiến thức trên lớp vừa để giúp mình ôn lại kiến thức vừa để chia sẻ với những ai có hứng thú với môn xử lý ảnh.

Share