+6

Xây dựng ứng dụng chat realtime sử dụng Laravel, VueJS, Laravel Echo, Redis, Socket.IO

Share
  • 715 9
 Published at Jul 11th, 2018 7:09 a.m. 715 9 0 4
  • 715 9

Chào mừng các bạn đến với series xây dựng ứng dụng chat realtime. Xuất phát từ việc có rất nhiều bạn có nhu cầu viết 1 ứng dụng realtime với Laravel và có gợi ý mình viết bài về chủ đề này và do đó làm mình lại ngứa ngáy và cho ra đời series này. Ở trong series này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng chat realtime sử dụng các loại channel trong laravel như: public channel, private channel, presence channel. Bên cạnh đó trong series mình sử dụng VueJS (cho giao diện), Redis (cho queue), Laravel Echo Server và SocketIO.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.