+3

Kiến thức cơ bản về Test

Share
  • 309 1
 Published at Nov 25th, 2018 11:00 a.m. 309 1 0 2
  • 309 1

Test là một giai đoạn không thể thiếu trong quá trình phát triển phần mềm. Để có thể tạo ra một sản phẩm chất lượng và hài lòng người dùng, việc test sản phẩm là rất quan trọng.

Có thể công ty bạn có một bộ phận để test riêng, hoặc trong team của bạn có tester phụ trách việc test. Tuy nhiên việc test có rất nhiều giai đoạn, và ở một số giai đoạn như UnitTest thì việc thực hiện nên được thực hiện bởi người phát triển nó, nếu không muốn nói là developer phải có trách nhiệm thực hiện nó.

Loạt bài viết này dựa vào tài liệu của cuộc thi chứng chỉ ISTQB ở mức độ Foundation. Kiến thức ở mức độ Foundation là kiến thức mà mọi developer nên có trong quá trình phát triển phần mềm.

Bạn có thể tham khảo tài liệu tại đây.
https://www.istqb.org/certification-path-root/foundation-level-2018.html

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.