+17

Thao Tác Với Dòng Lệnh Trong Terminal

Hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn những phím tắt hay dùng để chỉnh sửa dòng lệnh trong terminal. Nếu bạn hay phải làm việc trong LINUX, thì những phím tắt tôi tổng hợp sau đây sẽ hộ trợ bạn rất nhiều khi gõ dòng lệnh.

Mặc định, Bash shell sử dụng chế độ chỉnh sửa dòng lệnh dựa vào hệ soạn thảo emacs. Vì vậy, nếu bạn biết sử dụng emacs thì hầu như là bạn sẽ quen với những tổ hợp phím dưới đây.

TIP: “ Nếu bạn thích sử dụng trình soạn thảo vi để biên tập dòng lệnh, bạn có thể thêm vào dòng sau trong file “.bashrc”, trong thư mục nhà của bạn: “set -o vi”. Và sau đó, bạn có thể sử dụng các tính năng của vi để biên tập dòng lệnh.”

this is test.

BẢNG 1: TỔ HỢP PHÍM ĐỊNH VỊ CON TRỎ

KEYSTROKE FULL NAME Chú Thích
CTRL+ F Character Forward Tiến lên trước 1 ký tự
CTRL+ B Character Backward Lùi về sau 1 ký tự
ALT + F Word Forward Tiến lên trước 1 từ
ALT + B Word Backward Lùi vế sau 1 từ
CTRL+ A Beginning of line Trở về vị trí đầu dòng hiện tại
CTRL+ E End of line Đi đến cuối dòng
CTRL+ L Clear Screen Xóa màn hình sau đó dời đến đầu màn hình

BẢNG 2: TỔ HỢP PHÍM BIÊN TẬP DÒNG LỆNH

KEYSTROKE FULL NAME Chú Thích
CTRL+ D Delete Current Xóa ký tự tại vị trí hiện tại.
Backspace Delete Previous Xóa ký tự đứng liền trước con trỏ.
CTRL+ T Transpose Character Hoán đổi vị trí của ký tự hiện tại và ký tự đứng trước nó.
ALT + T Transpose Words Hoán đổi vị trí của từ hiện tài và từ đứng trước nó.
ALT + U Uppercase Word Chuyển từ hiện tại thành từ IN HOA.
ALT + L Lowercase Word Chuyển từ hiện tại thành từ in thường.
ALT + C Capitalize Word Viết hoa chữ cái đầu tiên của từ hiện tại
CTRL+ V Insert special Character Thêm vào 1 ký tự đặc biệt, ví dụ: để thêm vào ký tự Tab,bạn hãy nhấn: CTRL+V+Tab

BẢNG 3: TỔ HỢP PHÍM DÙNG ĐỂ CẮT, DÁN TRONG TERMINAL

KEYSTROKE FULL NAME TÁC DỤNG
CTRL+ K Cut end of line Cut từ vị trí hiện tại đến cuối dòng.
CTRL+ U Cut beginning of line Cut từ vị trí hiện tại đến đầu dòng.
CTRL+ W Cut Previous Word Cut từ đứng trước vị trí con trỏ.
ALT+ D Cut Next Word Cut 1 từ đứng sau vị trí con trỏ.
CTRL+ Y Paste Recent Text Dán đoạn text bạn vừa cut gần đây nhất.
ALT + Y Paste Earlier Text Quay trở lại những đoạn text đã cắt trước đó và dán chúng.
CTRL+ C Delete Whole Line Xóa hoàn toàn 1 dòng.

Hi vọng những điều trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình làm việc với LINUX.

[ EOF ]


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.