+2

Đổi tên project Xcode

Nội dung chính

Bài viết sẽ chia sẻ các bước để có thể đổi tên một project Xcode một cách đơn giản mà hiệu quả.

Mục tiêu

Đổi tên project từ UIPageControllerWithAnimation thành UITests.

Tiến hành

Đổi tên project

Thanh navigation có phần tên project. Click vào tên project cũ và thay bằng tên mới. Sau khi đã đổi tên mới ấn enter. Inspector change name

Sau đó, một bẳng thông báo sẽ xuất hiện, cho phép bạn thay đổi tên một loạt các tập tin. Click Rename.

Đổi tên folder trong project

Thư mục chính có thể click vào và thay đổi giống như bước đổi tên project. Inspector change name

Tương tự với thư mục của phần Test và UITest(nếu có)

Đổi tên các class test(cả Unit Test và UITest)

Các class cần đổi tên không đáng kể, các lớp được đổi tên như hình

Đổi tên project scheme

Chọn Scheme → chọn Manage Schemes…

Nháy đúp chuột vào scheme muốn đổi tên

Đổi thông tin project trong plist

Có thể đổi tên đường dẫn tệp Info.plist bằng cách tìm trong tab build setting của project target

Đổi thông tin project identifier

Trong phần plist có Project Bundle Identifier. Có thể thực hiện thay đổi từ đây

Thay đổi bất kì module nào đã chọn trong Storyboard

Nếu ứng dụng được build chỉ có màn hình đen thì có thể lỗi do phần này. Hãy tìm và đổi tên các module cũ trong Storyboard

Thay đổi phần import trong Unit tests và UITest

Testable imports

Clean project

Từ mục Product → chọn Clean Build Folder

Phần pod(nếu có)

Đổi tên phần target và thực hiện pod install(có thể xóa file Podlock)

target 'ProductName' do
    pods
end

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.