Tạo blog dùng Github và Jekyll

Hiện tại có khá nhiều trang cho phép viết blog, nhưng mình nghĩ có 1 blog riêng cũng hay, bạn có thể custom nhiều thứ và viết chủ đề nào cũng được Có nhiều cách tạo ra trang blog nhưng mình không phải Web developer cũng không muốn tốn nhiều thời gian nên mình chọn cách đơn giản là sử dụng Github và Jekyll

Để tạo được blog thì bạn làm theo những bước này Bước 1: Bạn vào trang này https://pages.github.com/ xong làm theo 5 bước bên dưới của nó, khi làm xong là bạn đã có 1 trang blog của riêng bạn nhưng nó hoàn toàn chưa có gì Bước 2: Bạn vào trang này http://jekyllthemes.org/ để tìm kiếm một theme mà bạn muốn chọn theme xong thì ngay trong theme đó sẽ có luôn cái hướng dẫn sử dụng, bạn làm theo cái hướng dẫn sử dụng đó là có thể chạy được. Hoặc là bạn có thể tự code web luôn mà không cần dùng theme

Một số bước cơ bản cho mọi theme là

  • Cài ruby
  • Tải hoặc clone theme về xong cd vào trong thư mục đó
  • Cài bundler bằng $ gem install bundler
  • Cài gems bằng $ bundle install
  • Chạy Jekyll bằng $ bundle exec jekyll serve --watch

Nếu không bị lỗi gì thì sẽ có thông báo là server đã chạy ở 127.0.0.1:4000, nếu bị lỗi thì phải tự tìm cách fix vì mỗi theme mỗi lỗi khác nhau

Xong theme, bây giờ là việc thêm bài post vào. Để thêm một bài post vào thì bạn cần vào trong thư mục _posts, xong tạo một file mới có định dạng giống mấy file ở ảnh dưới, có đuôi .markdown, phần đầu là năm-tháng-ngày để sắp xếp bài viết khi hiển thị Nội dung của một bài post sẽ có dạng

---
layout: post -> chỉ định xem post này sẽ có layout như thế nào, layout này nằm trong thư mục _layouts
title:  "Welcome to Jekyll!"
categories: abc
---
Nội dung bài post

Vậy là blog xem như cũng đã xong vì mình nghĩ blog quan trọng là nội dung của nó ko cần thiết phải có quá nhiều thứ Bạn muốn custom thêm thì đọc code người ta viết và sửa lại, vì là web tĩnh nên đọc và sửa code cũng không quá khó

Đây là sản phẩm của mình sau 3,4h https://phanvanlinh.github.io/ dựa trên theme https://mumuxme.github.io/materialize-jekyll/

All Rights Reserved