SoupUI - Dịch vụ web ứng dụng thử nghiệm mã nguồn mở

SoapUI là một dịch vụ web ứng dụng thử nghiệm mã nguồn mở, với tính năng dễ sử dụng, soap ui cho phép bạn kiểm tra dễ dàng và nhanh chóng cho phép thực hiện các thử nghiệm chức năng trên web. SoapUI cung cấp đảm bảo việc thử nghiệm đầy đủ và hỗ trợ tất cả các giao thức chuẩn và công nghệ. Các chức năng chính của soupUI:

  1. Functional Testing
  2. Service Simulator
  3. Security testing
  4. Load testing
  5. Technology support
  6. Automation
  7. Analytics
  8. Recording
  9. Ecosystem Ngoài ra còn có rất nhiều tính năng khác.

Hiện nay có nhiều dự án mô hình client-server, nên khi phía server định nghĩa định dạng api, thì bên phía client làm sao có thể chạy demo được. SoupUI giúp chúng ta được việc đó. Trong bài viết này, mình chỉ giới thiệu về tiện ích lưu trữ định dạng api và thực thi các api của các dự án mô hình client-server. Thông thường với các dư án mô hình client-server sẽ sử dụng rất nhiều api, mỗi api lại có một số ghi chú riêng. Bạn có thể ghi ra 1 file google docs, nhưng rất khó khăn để chạy thử api một cách đúng đắn. SoupUI sẽ giúp bạn lưu lại được tất cả api kèm ghi chú, có thể import và export data dạng xml, rất dễ để phía native có thể import và chạy kiểm tra api.

Đây là giao diện chính của SoupUI

Screen Shot 2015-08-28 at 8.26.33 AM.png

Tạo 1 project mới tên "REST Cosplay"

Screen Shot 2015-08-28 at 8.59.20 AM.png

add new rest service from URI

Screen Shot 2015-08-28 at 9.02.49 AM.png

Nhập URI (chính là url base api của bạn)

Screen Shot 2015-08-28 at 9.03.17 AM.png

Sau khi tạo xong bạn sẽ thấy giao diện sau

Screen Shot 2015-08-28 at 9.05.39 AM.png

Tiếp theo, Bạn hãy nhập thông tin API (ghi chú, Header, parameter) như hình dưới

Screen Shot 2015-08-28 at 9.37.10 AM.png

Khi chạy api bạn sẽ nhìn thấy json trả về ở phía bên phải panel. Tương tự như thế, bạn có thể tạo tất cả các api, sau đó backup cả project or chỉ backup file xml.

Mình có thể export toàn bộ REST Cosplay ra file xml để backup

Screen Shot 2015-08-28 at 9.42.00 AM.png

Screen Shot 2015-08-28 at 9.42.08 AM.png


All Rights Reserved