+1

Giới thiệu về Spark Framework để xây dựng ứng dụng web với java 8 nhanh nhất với nỗ lực tối thiểu

download.png Spark Framework là một khuôn khổ web Java đơn giản và nhẹ xây dựng cho sự phát triển nhanh chóng. Ý định của Spark không phải là để cạnh tranh với Sinatra, hoặc hàng tá của các khung web tương tự như trong các ngôn ngữ khác nhau, nhưng để cung cấp một Java thay thế tinh khiết cho các nhà phát triển mà muốn, hoặc là bắt buộc, phát triển ứng dụng web của họ trong Java.

Spark tập trung vào việc đơn giản và thẳng về phía trước càng tốt, mà không cần phải rườm rà (XML) cấu hình, cho phép rất nhanh chóng phát triển ứng dụng web trong Java thuần túy với nỗ lực tối thiểu.

Tại sao sử dụng Spark?

Nếu bạn là một nhà phát triển Java với cả các yêu cầu cũng không phải thời gian để học một ngôn ngữ lập trình mới, sau đó Spark có thể là một khuôn khổ web tuyệt vời cho bạn. Nó sẽ có bạn và chạy trong vài phút, và bạn sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều về cấu hình và mã boilerplate (giống như bạn thường phải trong khuôn khổ web Java khác, Spring hoặc Vaadin).

Tại sao không sử dụng Sinatra?

Nếu bạn là một nhà phát triển của Ruby có kinh nghiệm, hoặc có kinh nghiệm với các ngôn ngữ với cú pháp tương tự, có lẽ bạn nên sử dụng Sinatra. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà phát triển Java và muốn nhận được những lợi ích bạn nhận được từ Sinatra mà không phải học một ngôn ngữ mới, Spark là một lựa chọn rất tốt. Spark là một khuôn khổ web Java đơn giản và nhẹ mà bạn có thể sử dụng được ngay!

Giờ chúng ta bắt đầu tiến hành tạo web thôi

1.Tạo maven project, thêm vào dependency spark

<dependency>
  <groupId>com.sparkjava</groupId>
  <artifactId>spark-core</artifactId>
  <version>2.3</version>
</dependency>

2.Thực hiện code

import static spark.Spark.*;

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    get("/hello", (req, res) -> "Hello World");
  }
}

3.Chạy và view kết quả

http://localhost:4567/hello

Quá đơn giản, thật tuyệt vời. Spark là framework java cho web đơn giản thiết lập, trong khi đó vẫn cung cấp đầy đủ chức năng cho nhiều loại dự án.

4.Stop server

Dùng phương thức stop() và tất cả các routers sẽ bị xóa hết

5.Routes

Được xây dựng dựa trên 3 thành phần cơ bản

 • A verb (get, post, put, delete, head, trace, connect, options)
 • A path (/hello, /users/:name)
 • A callback (request, response) -> { }
get("/", (request, response) -> {
// .. Show something ..
});

post("/", (request, response) -> {
// .. Create something ..
});

put("/", (request, response) -> {
// .. Update something ..
});

delete("/", (request, response) -> {
// .. annihilate something ..
});

options("/", (request, response) -> {
// .. appease something ..
});

6.Các thành phần của Spark

Spark cung cấp đủ các thành phần để thực hiện web đơn giản, các bạn có thể xem thêm chi tiết ở đây

 1. http://sparkjava.com/documentation.html

 2. https://github.com/perwendel/spark

Theo thống kê mới nhất năm 2015 thì 50% sử dụng spark để tạo REST APIs, 25% sử dụng để tạo webpage. Mỗi ngày có hơn 10k người sử dụng

Quá tuyệt vời cho việc sử dụng Spark để tạo web đơn giản để thực hiện các yêu cầu hay nhiệm vụ nhanh, tạo service Rest API nhanh chóng cho việc kiểm thử client, tạo web đơn giản ...


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.