+2

Giới thiệu Onesignal

Đối với các ứng dụng mobile thì chức năng push notification là vô cùng quan trọng, nếu vào thời điểm cách đây 1 năm thì tôi sẽ nghĩ ngay đến việc chọn dịch vụ Parse để sử dụng quản lý push notification cho app của mình. Tuy nhiên thật không thể tin nổi, một dịch vụ tốt và đang có đông đảo người sử dụng lại đưa ra thông báo sắp ngừng cung cấp dịch vụ (khoảng 28/01/2017), thế những ứng dụng của bạn đang sử dụng push notification của Parse sẽ phải làm sao đây 😒

Qua một hồi hỏi bác Google và so sánh giữa các dịch vụ, tôi chọn OneSignal, bởi vì những lý do sau:

 • Không giới hạn thiết bị, không giới hạn tin nhắn, thống kê ngay lập tức, có support api
 • Có user segment
 • Có A/B test message
 • Thống kê nhận và click
 • Có thể import dữ liệu từ Parse sang (cái này quan trọng lắm)

Screen Shot 2016-05-27 at 10.53.33 AM.png

Onesignal cũng đã được các hãng lớn tin tưởng sử dụng như Uber, zynga, 9GAG,... Và hôm nay mình sẽ giới thiệu về dịch vụ OneSignal và nhúng code vào app iOS.

 1. Tạo file certificate cho push notification

 2. Đăng ký dịch vụ Onesignal https://onesignal.com/ Đăng ký tài khoản mới

anh1.png

Sau đó vào email confirm và login thì sẽ có giao diện sau

anh2.png

 1. Tạo app Add new app

anh4.png

Chọn Apple iOS app

anh5.png

Chú ý upload 2 file p12 tương ứng với dev và prod

anh6.png

anh7.png

Bạn hãy copy lại app key, app key sẽ được sử dụng để login trong code

anh8.png

 1. Implement code Tham khảo tại địa chỉ https://documentation.onesignal.com/docs/installing-the-onesignal-ios-sdk Tạo 1 project iOS mới Trong file Podfile (sử dụng cocoapods để import) pod 'OneSignal'

Trong file [AppNameHere]-Bridging-Header.h thì import header vào:

#import <OneSignal/OneSignal.h>

Trong AppDelegate.swift hàm didFinishLaunchingWithOptions thêm đoạn code sau

func application(application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [NSObject: AnyObject]?) -> Bool {
  _ = OneSignal(launchOptions: launchOptions, appId: "App_Key", handleNotification: nil)

 OneSignal.defaultClient().enableInAppAlertNotification(true)
}

chú ý: Bạn thay đúng App_key là key của app bạn. Như thế là chúng ta đã có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ được rồi.

 1. Giới thiệu 1 số tính năng: Bạn chú ý bên left menu có rất nhiều chức năng: Import dữ liệu từ Parse sang: AppSetting > Import user from another service

Screen Shot 2016-05-27 at 10.31.32 AM.png

Chọn impor từ parse. Sau đó bạn hãy nhập Parse Application ID và Parse Master Key (Lấy bên trang Parse)

Screen Shot 2016-05-27 at 10.33.15 AM.png

Chức năng segment: tôi thường chia tập user theo tag. Tag là do phía client và onesignal thống nhất gửi lên từ phía client hoặc server của app. Mục đích để bản có thể push một nội dung đặc biệt đến 1 tập user mong muốn.

Screen Shot 2016-05-27 at 10.40.59 AM.png

Screen Shot 2016-05-27 at 10.42.27 AM.png

Tạo sẵn temple message và đặt lịch push message

Screen Shot 2016-05-27 at 10.43.05 AM.png

Thống kê tính hiệu quả push Screen Shot 2016-05-27 at 10.44.45 AM.png

Hi vọng onesignal sẽ đem lại hiệu quả cho app của bạn.

Cám ơn đã đọc!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.