Viblo Learning
+1

Kinh nghiệm thi chứng chỉ "AWS Certified Solutions Architect - Associate"

Trải qua nhưng lần đào tạo cho member bên fsoft học và thì chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect - Associate, mình có 1 số lưu ý chia sẻ cho các ban muốn học và thì chứng chỉ này như sau. Một số lưu ý ôn thi AWS.

 • Kiến thức ôn thi rộng, dàn trải trên nhiều services. Nên xác định ôn thi AWS, là phải đầu tư nhiều time, có thể đọc liền trong vòng 1 tháng, vì sợ quên kiến thức cũ đã học.
 • Nguyên tắc học các service: · Đọc phần html document. Bỏ những phần quá cụ thể, ví dụ như liên quan đến price, một region có tối đa bao nhiêu elastic ip… · Đọc kỹ Faqs, để ôn lại kiến thức mình đã đọc được trước đó. · Xem một số câu hỏi mẫu. Tổng cộng services hiện tại trên console của nó khoảng 40+ cái, tuy nhiên mình chỉ focus vào một số services quan trọng là có thể pass được kỳ thi.
 1. Ec2
  • Đây là dịch vụ cho phép người dùng tạo Instance một cách linh động, hỗ trợ hầu như các nền tảng OS, giúp người sử dụng linh động trong việc dùng VM
 2. EBS
 • Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) cung cấp khối lượng lưu trữ khối liên tục để sử dụng với các trường hợp Amazon EC2 trong AWS Cloud. Mỗi khối lượng Amazon EBS được sao chép tự động trong vùng có sẵn của nó để bảo vệ bạn khỏi sự cố thành phần, cung cấp khả năng sẵn có và độ bền cao. Số lượng Amazon EBS cung cấp hiệu suất phù hợp và độ trễ thấp cần thiết để chạy khối lượng công việc của bạn. Với Amazon EBS, bạn có thể mở rộng quy mô sử dụng của bạn lên hoặc xuống trong vài phút - tất cả trong khi chỉ phải trả giá thấp cho những gì bạn cung cấp.
 1. ELB (Elastic Load Balancing)
 • Tính cân bằng tải đàn hồi tự động phân phối lưu lượng ứng dụng đến trên nhiều trường hợp Amazon EC2. Nó cho phép bạn đạt được khả năng chịu lỗi trong các ứng dụng của bạn, cung cấp số lượng yêu cầu cân bằng tải cần thiết để định tuyến lưu lượng ứng dụng.
 • Tính cân bằng tải đàn hồi cung cấp hai loại cân bằng tải có tính sẵn sàng cao, tính toán tự động và bảo mật mạnh mẽ. Chúng bao gồm Trình cân bằng tải Cổ điển nhằm lưu lượng truy cập dựa trên thông tin mức ứng dụng hoặc cấp độ mạng và Trình cân bằng tải Ứng dụng hướng lưu lượng truy cập dựa trên thông tin cấp ứng dụng nâng cao bao gồm nội dung yêu cầu. Bộ cân bằng tải cổ điển lý tưởng cho cân bằng tải đơn giản của lưu lượng truy cập trên nhiều trường hợp EC2, trong khi Ứng dụng cân bằng tải lý tưởng cho các ứng dụng cần khả năng định tuyến tiên tiến, microservices và các cấu trúc dựa trên vùng chứa. Ứng dụng cân bằng tải cung cấp khả năng định tuyến lưu lượng tới nhiều dịch vụ hoặc cân bằng tải trên nhiều cổng trên cùng một ví dụ EC2.
 1. Auto scaling
  • Tự động chia tỷ lệ giúp bạn duy trì sự sẵn có của ứng dụng và cho phép bạn điều chỉnh công suất Amazon EC2 lên hoặc xuống tự động theo các điều kiện bạn xác định. Bạn có thể sử dụng tự động điều chỉnh để giúp đảm bảo rằng bạn đang chạy số phiên bản Amazon EC2 mong muốn. Tự động Nhân rộng cũng có thể tự động tăng số lượng các trường hợp Amazon EC2 trong thời gian tăng nhu cầu để duy trì hiệu suất và giảm công suất trong suốt thời gian để giảm chi phí. Tự động Điều chỉnh tỷ lệ phù hợp với cả ứng dụng có mô hình nhu cầu ổn định hoặc trải nghiệm sự biến đổi theo giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần.
 2. VPC
 • Điện toán đám mây của Amazon (Amazon VPC) cho phép bạn cung cấp một phần độc lập logic của đám mây AWS (Amazon Web Services), nơi bạn có thể khởi chạy các tài nguyên AWS trong một mạng ảo mà bạn xác định. Bạn có toàn quyền kiểm soát môi trường mạng ảo của mình, bao gồm lựa chọn phạm vi địa chỉ IP, tạo subnet, và cấu hình các bảng định tuyến và gateway mạng. Bạn có thể sử dụng cả IPv4 và IPv6 trong VPC để truy cập an toàn và dễ dàng vào tài nguyên và ứng dụng.

 • Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh cấu hình mạng cho đám mây riêng ảo Amazon của mình. Ví dụ, bạn có thể tạo một mạng con đối diện công khai cho các máy chủ web của bạn có quyền truy cập vào Internet, và đặt các hệ thống phụ trợ của bạn như cơ sở dữ liệu hoặc các máy chủ ứng dụng trong một mạng con đối diện với tư nhân mà không có truy cập Internet. Bạn có thể tận dụng nhiều lớp bảo mật, bao gồm các nhóm bảo mật và danh sách kiểm soát truy cập mạng, để giúp kiểm soát truy cập vào các trường hợp Amazon EC2 trong mỗi subnet.

 • Ngoài ra, bạn có thể tạo kết nối Mạng Riêng ảo Cá nhân (VPN) giữa trung tâm dữ liệu của công ty và VPC của bạn và thúc đẩy đám mây AWS như một phần mở rộng của trung tâm dữ liệu công ty của bạn.

 1. S3, Glacier
 • Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) là lưu trữ trên Internet. Bạn có thể sử dụng Amazon S3 để lưu trữ và truy xuất bất kỳ số lượng dữ liệu bất kỳ lúc nào, từ mọi nơi trên web. Bạn có thể thực hiện các tác vụ này bằng cách sử dụng giao diện web đơn giản và trực quan của Console AWS.
 1. IAM
 2. CloudWatch
 3. CloudFormation
 4. RDS
 5. DynamoDB
 6. Beanstalk
 7. SQS, SES, SNS
 8. Route 53
 9. CloudFront
 10. Elastic mapreduce Note:
 • 5 services đầu tiên, m nên đọc kỹ vì đó là kiến thức core để thi. Những services còn lại, m đọc lướt qua biết khái niệm, tất nhiên phải check kỹ phần FAQs để hệ thống lại kiến thức.
 • Tham khảo architecture: https://aws.amazon.com/architecture/ Mục đích đọc cái này, là để ghép nối các services thành một architecture hoàn chỉnh, có cái nhìn tổng quan về các services. Qua đó, sẽ có hướng để tìm hiểu các services cụ thể hơn.
 • Các services cần study bao gồm: Document dạng html + Faqs

All Rights Reserved