0

North Land Typeface - Bộ font, vector tuyệt đẹp để làm Typography

North Land Typeface là font chữ viết tay cổ điển lấy cảm hứng từ chữ thủ công và kiểu chữ mỹ. Các font chữ có các cạnh trơn tru để mô phỏng in ấn, vì vậy nó sẽ mang lại một cái nhìn cổ điển.

cover-1-o copy.jpg

Bộ bundle này sẽ bao gồm 3 file font North Land Script, North Land Vintage Sans Serif và North Land Swash được ghép nối với nhau cho một cái nhìn cổ điển. Tôi nghĩ rằng bộ font này rất thích hợp để làm Typo.

Có gì trong bộ này? North Land.OTF North Land.TTF North Land Swash.OTF North Land Swash.TTF North Land Sans.OTF North Land Sans.TTF Character Map (Fast way to access all character) .PSD .PDF .AI Bonus Badge Vector Files (Extras) .AI .EPS Swash Guide (Tutorial) .PSD .PDF .A!

Download: North Land Typeface

Nguồn: Diễn đàn Designer


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.