+2

[iOS] Làm thế nào để upload 1 ứng dụng lên App Store

Chào mọi người, mình search trên Viblo không thấy cái bài hướng dẫn nào về việc submit 1 ứng dụng lên App Store. Nên hôm nay mình sẽ dịch 1 bài viết từ một website có trước đó, mà mỗi khi mình up app lên store thì đều tham khảo nó. Wedsite: How to Submit an App to the App Store [Updated]

Sau đây là 1 bộ hướng dẫn từng bước to submit app lên App Store, chứa tất cả các bước bắt buộc để có thể submit 1 iOS app lên App Store.

Những điều bắt buộc

 1. Project phải sẵn sàng cho việc submit and thoả mãn các điều kiện của App Store Review. Apple’s App Store Guidelines
 2. Valid Apple developer program account (not the Apple Developer Enterprise Program)
 3. Máy tính chạy Mac OS X
 4. Đã cài Xcode

Tổng quát

Bên dưới là danh sách các bước bắt buộc để submit 1 app

 1. Tạo 1 record của app trên iTunes Connect
 2. Cấu hình XCode project cho việc distribution
 3. Archive app
 4. Upload to iTunes Connect and validation tests
 5. Upload app
 6. Submit bản build đó để review
 7. Release

1. Tạo 1 record của app trên iTunes Connect Bạn phải tạo 1 record của app trên iTunes Connect trước khi bạn upload app lên App Store. Nó sẽ chứa tất cả thông tin cần thiết để có thể quản lý để xử lý và hiển thị app trên App Store. Xem thông tin chi tiết tại đây

2. Cấu hình XCode project cho việc distribution Bạn phải nhập các thông tin để chứng thực app: Identity, Team, Bundle ID, import provisioning file, set version number,... Tạo 1 provisiong profile Xem thông tin chi tiết tại đây

3. Achieve app Bạn tạo 1 bản lưu trữ của app để build và lưu trữ thông tin app.

 • Chọn scheme hiện tại của app: Ở mục Build only device -> Generic iOS Device
 • Sau đó, trên thanh status bar trên cùng, chọn Product -> Archive Rồi đợi Xcode nó archive app, khi xong thì vô Window -> Organizer để xem cái bản mình vừa mới archive được, bạn cũng có thể xem các bản archive trước đó

Xem thông tin chi tiết ở đây

4. Upload to iTunes Connect and validation tests Bạn phải validate bản archive đó trước khi up lên iTunes Connect. Trong list Archives organizer, chọn archive muốn validate và nhấn vào nút "Validate..." bên phải. Review và fix issuess (nếu có)

5. Upload app Để upload app lên iTunes Connect. Nhấn nút to màu xanh da trời ở bên phải "Upload to App Store...". Chờ Xcode nó xử lý, nếu ok thì sẽ hiện ra 1 popup có dấu tích màu xanh báo đã upload thành công lên iTunes Connect.

6. Submit bản build đó để review Mọi ứng dụng muốn được submit lên store đều phải được Apple team review trước. Ứng dụng nên tuân thủ các nguyên tắc trong App Store guidelines. Bạn có thể yêu cầu release bằng 3 cách: thủ công, tự động sau khi Apple team appvoved, hoặc cũng có thể cài đặt thời điểm cho việc release. Nhưng Apple thường khuyên chúng ta nên release ứng dụng thủ công chứ không nên để tự động. Phải chắc chắn các phần liên quan bên ngoài app (như back-end server,...) đều hoạt động trên môi trường production trước khi submit app. Ứng dụng sẽ được review khoảng 2-3 ngày. Nếu ứng dụng không được approved, hãy xem lại những cái notes ở Resolution Center và làm những thay đổi cần thiết để có thể submit lại. Tham khảo những lý do thường bị reject ở đây.

7. Release Bước cuối cùng.

 1. Nếu bạn chọn Manual release, nhấn nút Release your app
 2. Đợi đến khi trạng thái biến thành màu xanh "Ready for Sale" , thường khoảng 1 giờ đến 1 ngày
 3. Search ứng dụng trên App Store
 4. Xong.

Lời kết

Trên đây là bài dịch của mình về việc submit một ứng dụng lên App Store, một công việc mà hầu như tất cả các iOS Developer thực hiện ít nhất 1 lần trong đời. 😃

Link: How to Submit an App to the App Store [Updated]


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.